settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over het welvaartsevangelie?

Antwoord


Binnen het zogenaamde welvaartsevangelie, ook wel bekend als de “Word of Faith”-beweging, wordt de gelovige aangespoord om God te gebruiken. De waarheid van Bijbels Christendom betekent juist het tegenovergestelde - God gebruikt de gelovige. Word of Faith ofwel welvaartstheologie ziet de Heilige Geest als een macht die door de gelovige ingezet kan worden voor elk willekeurig doel. De Bijbel leert ons dat de Heilige Geest een Persoon is die de gelovige in staat stelt om Gods wil te doen. De welvaartsevangeliebeweging heeft veel weg van de destructieve “hebzuchtsektes” die de vroege kerk infiltreerden. Paulus en de andere apostelen gaven deze valse leraren, die zulke ketterij propageerden, geen ruimte en deden geen poging om zich met hen te verzoenen. Zij ontmaskerden hen als valse leraren en drukten Christenen op het hart om uit hun buurt te blijven.

Paulus waarschuwde Timoteüs tegen zulke personen in 1 Timoteüs 6:5, 9-11. Zij die een “verziekte geest” hebben, dachten dat godsvruchtigheid een middel was voor gewin, en hun zucht naar rijkdom was een valstrik die hen “in het verderf stort en ten onder doet gaan” (v. 9). Het najagen van overvloed is een gevaarlijke bezigheid voor Christenen en wel een weg waartegen God ons waarschuwt: “Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend” (v. 10). Als rijkdom een acceptabel streven was voor godsvruchtige mensen, zou Jezus er ook wel naar gestreefd hebben. Maar dat deed Hij niet, en in plaats daarvan gaf Hij er de voorkeur aan om Zijn hoofd nergens te ruste te kunnen leggen (Matteüs 8:20) en leerde Zijn discipelen om hetzelfde te doen. We moeten ook niet vergeten wie de enige discipel was die zich druk maakte over rijkdom: Judas.

Paulus zei dat begerigheid een vorm van afgoderij is (Efeziërs 5:5) en instrueerde de Efeziërs om eenieder die kwam met een boodschap van “loze woorden” (immoraliteit of begerigheid) te vermijden (Efeziërs 5:6-7). De welvaartsleer verhindert God om Zelf te werken, hetgeen inhoudt dat God niet Heer van allen is omdat Hij alleen kan werken als wij Hem daartoe toelaten. Volgens de Word of Faith-doctrine is geloof niet een nederig vertrouwen in God, maar een formule waarmee we de spirituele wetten (waarvan welvaartsleraren geloven dat ze het universum beheersen) kunnen manipuleren. Zoals de naam “Word of Faith” (Woord van Geloof) doet vermoeden, leert deze beweging dat geloof meer van doen heeft met wat we zeggen, dan met wie we vertrouwen of welke waarheden we aanhangen en in ons hart bewaren.

Een geliefde term binnen de Word of Faith beweging is “positieve belijdenis”. Dit slaat op de leerstelling dat woorden zelf een scheppende kracht hebben. Volgens Word of Faith leraren bepaalt wat je zegt in alle gevallen wat er met je gebeurt. Wat jij opbiecht, in het bijzonder de gunsten die je van God verlangt, moet allemaal positief en zonder twijfels uitgesproken worden. Dan móet God antwoorden (alsof de mens ook maar iets van God zou kunnen eisen!). Gods vermogen om ons te zegenen zou dan blijkbaar afhangen van ons geloof. Jakobus 4:13-16 spreekt deze stelling duidelijk tegen: “Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.” We weten niet eens wat morgen ons zal brengen en zelfs niet of we morgen nog leven, laat staan dat we dingen zouden kunnen doen ontstaan door erover te spreken.

In plaats van het belang van rijkdom te benadrukken, waarschuwt de Bijbel juist tegen het nastreven hiervan. Gelovigen, in het bijzonder kerkleiders (1 Timoteüs 3:3) moeten vrij zijn van de liefde voor geld (Hebreeën 13:5). De liefde voor geld leidt tot allerlei slechtheid (1 Timoteüs 6:10). Jezus waarschuwde: “Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.” (Lucas 12:15). In scherpe tegenstelling tot de nadruk die Word of Faith legt op het verwerven van geld en bezit in dit leven, zei Jezus: “Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen” (Matteüs 6:19). De onverenigbare tegenstellingen tussen de welvaartsleer en het evangelie van onze Heer Jezus Christus wordt het best tot uitdrukking gebracht in de woorden van Jezus in Matteüs 6:24, “Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.”

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over het welvaartsevangelie?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries