settings icon
share icon
Vraag

Waarom is de opstanding van Jezus Christus belangrijk?

Antwoord


De opstanding, of verrijzenis, van Jezus is om verschillende redenen belangrijk. Ten eerste is het een getuigenis van de immense kracht van God Zelf. Een geloof in de opstanding is een geloof in God. Als God bestaat, het universum heeft geschapen en er macht over heeft, dan heeft Hij de macht om de doden op te wekken. Als Hij een dergelijke macht niet heeft, dan is Hij geen God die ons geloof en onze aanbidding waardig is. Alleen God, Degene die het leven schiep en het na de dood zal doen herleven, kan die vreselijke dood omkeren en alleen Hij kan de angel uit de dood halen en de overwinning over het graf behalen. Door Jezus uit te dood op te wekken herinnert God ons aan Zijn absolute oppermachtige heerschappij over leven en dood.

Ten tweede is de opstanding van Jezus een getuigenis van de opstanding van menselijke wezens, een primaire leer van het Christelijk geloof. In tegenstelling tot andere religies heeft alleen het Christendom een “Grondlegger” die boven de dood uitstijgt en die belooft dat Zijn volgelingen hetzelfde zullen doen. Alle andere (valse) religies werden gesticht door mensen en profeten die uiteindelijk in het graf zijn beland. Als Christenen kunnen we troost vinden in het feit dat onze God een mens werd, voor onze zonden stierf, gedood werd en toen op de derde dag weer tot leven werd geroepen. Het graf kon Hem niet vasthouden. Hij leeft en Hij zit tegenwoordig aan de rechterhand van God de Vader in de hemel. De levende kerk heeft een levend Hoofd.

In 1 Korintiërs 15 legt Paulus tot in detail uit hoe belangrijk de opstanding van Christus is. Sommige mensen in Korinthe geloofden niet in de opstanding van de doden en in dit hoofdstuk geeft Paulus hen zes rampzalige gevolgen als er geen opstanding zou plaatsvinden: 1) de prediking van Christus zou zinloos zijn (vers 14); 2) geloof in Christus zou nutteloos zijn (vers 14); 3) alle getuigen en predikers van de opstanding zouden leugenaars zijn (vers 15); 4) niemand zou vrijgekocht worden van de zonde (vers 17); 5) alle gelovigen uit het verleden zouden verloren zijn gegaan (vers 18); en 6) Christenen zouden de meest beklagenswaardige mensen op aarde zijn (vers 19). Maar Christus is werkelijk uit de dood opgestaan als “de eerste vrucht die geoogst werd onder hen die gestorven zijn” (vers 20) en Hij verzekert ons er zo van dat wij Hem in die opstanding zullen volgen.

Het geïnspireerde Woord van God garandeert de opstanding van de gelovige wanneer Jezus Christus tijdens de opname zal terugkeren voor Zijn Lichaam (de Kerk). Een dergelijke hoop en zekerheid is reden voor een groots triomfantelijk lied, zoals Paulus in 1 Korintiërs 15:55 schrijft: “Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?” Hoe verhouden deze laatste verzen zich tot het belang van de opstanding? Paulus beantwoordt deze vraag als volgt: “U weet toch dat uw inspanning dankzij Hem niet vergeefs is” (vers 58). Hij herinnert ons eraan dat wij, net als Jezus, voor Zijn goede zaak onder vervolging kunnen lijden (verzen 29-31), omdat we weten dat wij tot een nieuw leven zullen worden opgewekt – net als Jezus en de vele duizenden martelaren in de geschiedenis, die via de opstanding graag hun aardse levens inruilden voor een eeuwig leven.

De opstanding is de triomfantelijke en glorieuze overwinning van elke gelovige in Jezus Christus, die volgens de Schrift stierf, begraven werd en op de derde dag uit de dood opstond. En Hij zal weer terugkomen! Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn wanneer hij komt, veranderd worden en nieuwe, verheerlijkte lichamen ontvangen (1 Tessalonicenzen 4:13-18). Waarom is de opstanding van Jezus belangrijk? De opstanding toont aan dat God het offer van Jezus in onze plaats heeft aanvaard. De opstanding bewijst dat God de macht heeft om ons uit de dood op te wekken. De opstanding garandeert ons dat de mensen die in Christus geloven niet dood zullen blijven, maar tot een eeuwig leven zullen worden opgewekt. Dat is onze gezegende hoop!

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Waarom is de opstanding van Jezus Christus belangrijk?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries