settings icon
share icon
Vraag

Wat is de wederkomst van Jezus Christus?

Antwoord


De wederkomst, of tweede komst, van Jezus Christus is de hoop van gelovigen dat God alle dingen onder controle heeft en trouw is aan de beloften en profetieën in Zijn Woord. Tijdens Zijn eerste komst kwam Jezus Christus als een baby in een voerbak in Betlehem naar de aarde, precies zoals voorspeld was. Jezus vervulde een groot aantal profetieën over de Messias, door Zijn geboorte, leven, bediening, dood en opstanding. Maar er zijn enkele profetieën over de Messias die Jezus niet, nog niet, heeft vervuld. De wederkomst van Christus zal de terugkeer van Christus zijn om deze resterende profetieën te vervullen. Bij Zijn eerste komst was Jezus de lijdende dienaar. Bij Zijn wederkomst zal Jezus de overwinnende Koning zijn. Bij Zijn eerste komst kwam Hij onder de nederigste omstandigheden. Bij Zijn wederkomst zal Jezus met de legers van de Hemel aan Zijn zijde komen.

De Profeten uit het Oude Testament maakten geen onderscheid tussen de twee komsten. Dit kunnen we zien in Schriftteksten zoals Jesaja 7:14; 9:6-7 en Zacharia 14:4. Omdat de profetieën over twee verschillende individuen lijken te spreken, geloofden veel Joodse Schriftgeleerden dat er een lijdende Messias én een overwinnende Messias zouden zijn. Wat zij niet correct begrepen was dat dezelfde Messias beide rollen zou vervullen. Jezus vervulde de rol van de lijdende dienaar (Jesaja hoofdstuk 53) tijdens Zijn eerste komst. Jezus zal de rol van de redder en koning van Israël vervullen tijdens Zijn tweede komst. Zacharia 12:10 en Openbaring 1:7, die de wederkomst beschrijven, kijken terug naar hoe Jezus werd doorboord. Israël en de hele wereld zullen rouwen, omdat zij de Messias niet hadden aanvaard tijdens Zijn eerste komst.

Na de hemelvaart van Jezus verkondigden de engelen aan de apostelen: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan” (Handelingen 1:11). Zacharia 14:4 identificeert de Olijfberg als de locatie van de wederkomst. Matteüs 24:30 stelt: “Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.” Titus 2:13 beschrijft de wederkomst als “de verschijning van de majesteit”.

De wederkomst wordt tot in detail besproken in Openbaring 19:11-16: "Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde ‘Woord van God’. De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘HOOGSTE HEER EN KONING’.”

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de wederkomst van Jezus Christus?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries