settings icon
share icon
Vraag

Ik heb zojuist mijn leven aan Jezus toevertrouwd … wat nu?


AntwoordIk heb zojuist mijn leven aan Jezus toevertrouwd … wat nu?

Ik heb zojuist mijn leven aan Jezus toevertrouwd… wat nu?

Gefeliciteerd! Je hebt een levensveranderende beslissing genomen! Misschien vraag jij je nu af: ”Wat nu? Hoe begin ik mijn reis met God?” De volgende vijf stappen zullen je aanwijzingen geven uit de Bijbel. Wanneer je vragen hebt over jouw reis, bezoek alsjeblieft onze website https://www.gotquestions.org/Nederlands.

1. Zorg ervoor dat je het begrip “Redding” (of “Verlossing”) begrijpt.

1 Johannes 5:13 vertelt ons: “Ik schrijf deze dingen aan jullie die geloven in de naam van de Zoon van God zodat jullie zullen weten dat jullie het eeuwige leven hebben.” God wil dat wij onze redding begrijpen. God wil dat wij zekerheid hebben over onze redding. Daarom zetten wij nog even in het kort op een rijtje waaruit de verlossing bestaat:

Wij hebben allemaal gezondigd. Wij hebben allemaal dingen gedaan die God niet behagen (Romeinen 3:23).

Vanwege onze zonden verdienen wij het om gestraft te worden met eeuwige afscheiding van God (Romeinen 6:23).

Jezus is aan het kruis gestorven om de schuld te betalen voor onze zonden (Romeinen 5:8; 2 Korintiërs 5:21). Jezus is in onze plaats gestorven, en daarmee heeft hij de straf op Zich genomen die wij verdienen. Zijn opstanding bewijst dat Jezus’ dood voldoende was en is om voor onze zonden te betalen.

God schenkt vergeving en verlossing van onze zonden aan alle mensen die hun geloof in Jezus stellen en erop vertrouwen dat Zijn dood voor onze zonden heeft betaald (Johannes 3:16; Romeinen 5:1; Romeinen 8:1).

Dat is de boodschap van de redding! Als jij jouw vertrouwen in Jezus Christus als jouw Redder hebt geplaatst, dan ben je gered! Al jouw zonden zijn dan vergeven en God belooft dat hij jou nooit zal loslaten of in de steek zal laten (Romeinen 8:38-39; Matteüs 28:80). Onthoud dat jouw verlossing veilig is in Jezus Christus (Johannes 10:28-29). Als jij enkel op Jezus vertrouwt als jouw Redder, dan kun je er zeker van zijn dat jij de eeuwigheid met God in de hemel zult doorbrengen.

2. Vind een goede kerkgemeente die de Bijbel onderwijst.

Je moet de kerk niet als een gebouw zien. De kerk bestaat uit mensen. Het is heel belangrijk dat gelovigen in Jezus Christus vriendschappelijke en geestelijke omgang hebben met elkaar. Dat is een van de hoofddoelen van een kerk. Nu jij in Jezus Christus gelooft, moedigen wij je ten zeerste aan om een Bijbelgetrouwe kerk in jouw omgeving te zoeken en met de voorganger te spreken. Laat hem weten over jouw nieuwe geloof in Jezus Christus.

Een tweede doel van een kerk is het onderwijzen van de Bijbel. Jij kunt leren hoe je Gods aanwijzingen in jouw leven kunt toepassen. Een goed begrip van de Bijbel is de sleutel naar een succesvol en krachtig Christelijk leven. 2 Timoteüs 3:16-17 zegt:”Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen om in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor alle goed werk kan gebruiken.”

Een derde doel van de kerk is de eredienst. In een eredienst bedanken we God (meestal met gezang en muziek) voor alles wat hij voor ons heeft gedaan (en doet)! God heeft ons gered. God houdt van ons. God zorgt voor ons. God leidt ons en wijst ons de juiste weg. Hoe kunnen we hem niet bedanken? God is heilig, rechtschapen, barmhartig en vol liefde en genade. Openbaringen 4:11 verklaart: “Here, onze God, U bent alle lof, eer en macht waard, omdat U alles gemaakt hebt. Alles is ontstaan en gemaakt, omdat U het wilde.”

3. Trek elke dag tijd uit om op God te focussen.

Het is heel belangrijk dat we elke dag tijd uittrekken om ons op God te concentreren. Sommige mensen noemen dit een “stilte tijd”. Andere noemen het “toewijding”, omdat het een tijd is waarin wij ons toewijden aan God. Sommige hebben die speciale tijd 's ochtends, terwijl anderen de voorkeur geven aan de avond. Het maakt niet uit welke naam je deze tijd geeft of wanneer je het doet. Wat wel belangrijk is, is dat je regelmatig tijd doorbrengt met God. En hoe geven we deze tijd met God vorm?

Gebed. Gebed is simpelweg praten met God. Praat met God over al je zorgen en je problemen. Vraag God om je wijsheid en richting te geven. Vraag God om in je behoeften te voorzien. Vertel God hoe veel jij van Hem houdt en hoeveel je waardeert wat Hij allemaal doet voor jou. Dat is waar het om gaat in gebed.

Bijbel lezen. Naast het Bijbelonderricht in je gemeente, zondagsschool en/of Bijbelstudies, is het belangrijk dat je ook voor jezelf de Bijbel leest. De Bijbel bevat alles wat je moet weten om een succesvol Christelijk leven te leiden. Het bevat Gods aanwijzingen voor het nemen van wijze beslissingen, het onderscheiden van Gods wil, het dienen van anderen en je persoonlijke geestelijke groei. De Bijbel is Gods Woord aan ons. De Bijbel is uiteindelijk Gods “gebruiksaanwijzing” voor een menselijk leven dat Hem behaagt en ons voldoening schenkt.

4. Ontwikkel relaties met mensen die jou geestelijk kunnen helpen.

1 Korintiërs 15:33 vertelt ons:”Maar laat u niets wijsmaken. Slechte vrienden bederven goede zeden.” De Bijbel staat vol waarschuwingen over de invloed die “slechte” mensen op ons kunnen hebben. Tijd doorbrengen met mensen die zich bezighouden met zondige activiteiten zal ons verleiden om mee te doen. “Datgene waar je mee omgaat, zal je besmetten”. Daarom is het zo belangrijk om jezelf te omgeven met andere mensen die de Heer liefhebben en aan hem zijn toegewijd.

Probeer één of twee vrienden te vinden, mogelijk in je gemeente, die jou kunnen helpen en bemoedigen (Hebreeën 3:13; 10:24). Vraag jouw vrienden om je verantwoordelijk te houden voor je “stilte tijd”, je activiteiten en levenswandel met God. Vraag of jij hetzelfde voor hen kunt doen. Dit betekent niet dat je al je vrienden moet opgeven die de Here Jezus nog niet als hun Redder kennen. Blijf hun vriend en heb hen lief. Laat hen gewoonweg weten dat Jezus jouw leven veranderd heeft en dat je sommige dingen niet meer wilt doen die je eerst wel deed. Vraag God om jou gelegenheden te geven om met je vrienden over Jezus te praten.

5. Laat je dopen.

Veel mensen begrijpen de doop verkeerd. Het woord “dopen” betekent onderdompelen in water. Dopen is de Bijbelse manier om in het openbaar te belijden dat je in Jezus gelooft en dat jij je erop toelegt om Hem te volgen. De onderdompeling onder water symboliseert de begrafenis met Christus. Weer boven water komen symboliseert de opstanding van Christus. De doop is een identificatie met Jezus’ dood, begrafenis en opstanding (Romeinen 6:3-4).

De doop kan je niet redden. De doop kan je zonden niet wegwassen. De doop is gewoonweg een stap uit gehoorzaamheid, een openbare belijdenis van je geloof in Christus alleen als jouw Redder. De doop is belangrijk omdat het een stap uit gehoorzaamheid is: een openbare belijdenis van je geloof in Christus en je verbintenis met Hem. Als jij er klaar voor bent om gedoopt te worden, ga dan eens met je voorganger spreken.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Ik heb zojuist mijn leven aan Jezus toevertrouwd … wat nu?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries