settings icon
share icon
Vraag

Wat is het ware Evangelie?

Antwoord


Het ware Evangelie is het goede nieuws dat God zondaars redt. De mens is van nature zondig en afgezonderd van God, zonder enige hoop dat die situatie rechtgezet kan worden. Maar God heeft de middelen verschaft waarmee de mens gered kan worden: de dood, begrafenis en opstanding van de Redder, Jezus Christus.

Het woord “Evangelie” betekent letterlijk “goed nieuws.” Maar om werkelijk te kunnen bevatten hoe goed dit nieuws is, moeten we eerst het slechte nieuws begrijpen. Ten gevolge van de zondeval van de mens in de Hof van Eden (Genesis 3:6) is elk aspect aan de mens – zijn gedachten, wil, gevoelens en lichaam – aangetast door de zonde. Vanwege de zondige natuur van de mens zoekt hij God niet, en kan hij dat ook niet. Hij heeft niet het verlangen om tot God te komen, en zijn gedachten jegens God zijn zelfs vijandig (Romeinen 8:7). God heeft verklaard dat de zonden van de mens hem verdoemen tot een eeuwigheid in de hel, afgezonderd van God. Daar in de hel betaalt de mens de boete voor de zonden tegen een heilige en rechtvaardige God. Dit alles zou zeker slecht nieuws zijn, als er geen herstel mogelijk was.

Maar middels het Evangelie heeft God, in Zijn genade, dat herstel mogelijk gemaakt: een plaatsvervanger voor ons – Jezus Christus – die met Zijn offer op het kruis de straf kwam betalen voor onze zonden. Dit is de essentie van het Evangelie dat Paulus predikte aan de Korintiërs. In 1 Korintiërs 15:2-4 verklaart hij de drie bestanddelen van het Evangelie – de dood, begrafenis en opstanding van Christus ten gunste van ons. Onze oude natuur stierf met Christus op het kruis en is met Hem begraven. Vervolgens werden we samen met Hem opgewekt tot een nieuw leven (Romeinen 6:4-8). Paulus zegt ons om dit ware Evangelie uitdrukkelijk vast te houden als de enige boodschap die redt. Geloven in enig ander evangelie is tevergeefs geloven. In Romeinen 1:16-17 verklaart Paulus ook dat het ware Evangelie “Gods reddende kracht voor allen die geloven” is, waarmee hij bedoelt dat verlossing niet bereikt wordt door inspanningen van de mens, maar door de genade van God dankzij het geschenk van geloof (Efeziërs 2:8-9).

Vanwege het Evangelie, door de kracht van God, worden degenen die geloven in Christus (Romeinen 10:9) niet alleen maar gered van de hel. We ontvangen in feite een volledig nieuwe natuur (2 Korintiërs 5:17) met een veranderd hart en nieuwe verlangens, wilskracht en een nieuwe houding die zich laat zien in goede werken. Dit is de vrucht die de Heilige Geest in ons voortbrengt door Zijn kracht. Werken zijn nooit het middel tot verlossing maar zijn er het bewijs van (Efeziërs 2:10). Wie gered is door de kracht van God zal altijd zijn of haar verlossing laten blijken door een veranderd leven.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is het ware Evangelie?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries