settings icon
share icon
Vraag

Waarom zou ik geen zelfmoord moeten plegen?

Antwoord


Mijn hart breekt als ik denk aan de mensen die hun leven door middel van zelfmoord willen beëindigen. Als jij op dit moment tot deze groep behoort, dan heeft dat wellicht met vele emoties te maken, zoals gevoelens van hopeloosheid en wanhoop. Je voelt je wellicht alsof je in de diepst mogelijke put zit en je betwijfelt of er ook maar enige hoop bestaat dat de zaken beter kunnen worden. Niemand lijkt er wat om te geven of je situatie te begrijpen. Het leven is gewoonweg de moeite van het leven niet waar…. of toch?

Verlammende emoties worden vroeger of later door velen onder ons ervaren. Toen ik mij in een emotionele put bevond, kwamen de volgende vragen vaak in mij op: Zou dit ooit de wil van God kunnen zijn, Hij die mij geschapen heeft?” “Is God niet groot genoeg om mij te helpen?” “Zijn mijn problemen te groot voor Hem?”

Ik ben blij dat ik je kan vertellen dat God zal bewijzen hoe groot Hij werkelijk is, als jij nu meteen slechts heel even de tijd neemt om te overwegen om God werkelijk God te laten zijn in je leven! “Want voor God is niets onmogelijk” (Lucas 1:37)  Misschien hebben oude littekens uit het verleden wel geresulteerd in een overweldigend gevoel van afwijzing of eenzaamheid. Dat kan geleid hebben tot zelfmedelijden, woede, bitterheid, wraakzuchtige gedachten of gewoonten, ongezonde angsten, enzovoorts, die tot problemen hebben geleid in enkele van je belangrijkste relaties. Maar zelfmoord zou alleen maar dienen om de mensen te verwoesten die van je houden en die je nooit zou willen kwetsen; emotionele littekens waar zij de rest van hun levens mee zouden moeten omgaan.

Waarom je geen zelfmoord zou moeten plegen? Vriend, het maakt niet uit hoe slecht de dingen in je leven ervoor staan: er is een God van liefde die erop wacht dat jij Hem toestaat om je uit je tunnel van wanhoop te leiden, naar Zijn wonderbaarlijke licht. Hij is je zekere hoop. Zijn naam is Jezus.

Deze Jezus, de zondeloze Zoon van God, kan zich met jou identificeren in deze tijd van afwijzing en vernedering. De profeet Jesaja schreef over Hem: “Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen." (Jesaja 53:2-6)

Vriend, Jezus Christus liet dit alles over zich heen komen, zodat jij van al je zonden vergeven kunt worden! Welke schuldenlast je ook met je meedraagt, weet dat Hij je zal vergeven als je nederig berouw toont (keer je af van je gewoonten en keer je tot God). "Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden, en je zult mij eren” (Psalm 50:15). Niets wat je ooit gedaan hebt is zo erg dat Jezus het niet zou vergeven. Enkele van Zijn meest deugdelijke dienaren in de Bijbel begingen zware zonden, zoals moord (Mozes), overspel (Koning David), en lichamelijk en emotioneel misbruik (de apostel Paulus). En toch vonden zij vergeving en een nieuw overvloedig leven in de Heer. "Was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden" (Psalm 51:4). "Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen." (2 Korintiërs 5:17)

Waarom zou je geen zelfmoord moeten plegen? Vriend, God staat klaar om te repareren wat “gebroken” is… namelijk, het leven dat je nu hebt, dat je met zelfmoord wil beëindigen. De profeet Jesaja schreef: “De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding… om allen die treuren te troosten… een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken van zijn luister." (Jesaja 61:1-3)

Kom naar Jezus en laat Hem je vreugde en je nuttigheid herstellen terwijl je op Hem vertrouwt om een nieuw karwei in je leven te beginnen. “Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.” “Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept u geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.” (Psalm 51:12, 17-19)

Wil jij de Heer als jouw Herder en jouw Redder aanvaarden? Hij zal je gedachten en je stappen leiden, dag voor dag, door Zijn Woord, de Bijbel. “Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog" (Psalm 32:8). "Hij is ons houvast, zolang wij leven. Wijsheid en toewijding leiden tot redding, eerbied voor de HEER is [Sions] rijkdom” (Jesaja 33:6). In Christus zul je nog steeds moeilijkheden kennen, maar je zal nu HOOP hebben. Hij is “een echte vriend en is meer waard dan een broer” (Spreuken 18:24). Moge de genade van de Heer Jezus met je zijn in dit uur van jouw beslissing.

Als jij ernaar verlangt om op Jezus Christus als jouw Redder te vertrouwen, spreek dan in je hart de volgende woorden tot God: “God, ik heb U nodig in mijn leven. Vergeef me alstublieft voor alles wat ik gedaan heb. Ik plaats mijn vertrouwen in Jezus Christus en ik geloof dat Hij mijn Redder is. Reinig mij alstublieft, genees me en herstel de vreugde in mijn leven. Dank U voor Uw liefde voor mij en voor de dood van Jezus in mijn plaats."

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Waarom zou ik geen zelfmoord moeten plegen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries