settings icon
share icon
Vraag

Waarom bidden?

Antwoord


Waarom bidden? Waarom zouden we bidden als God alle dingen perfect onder controle heeft? Waarom zouden we bidden als God al weet wat we gaan vragen voordat we dit daadwerkelijk vragen?

(1) Bidden is een manier om God te dienen (Lucas 2:36-38). We bidden omdat God ons gebiedt om te bidden (Filippenzen 4:6-7).

(2) Christus en de vroege kerk waren op dit gebied een voorbeeld voor ons (Marcus 1:35; Handelingen 1:14; 2:42; 3:1; 4:23-31; 6:4; 13:1-3). Als Jezus dacht dat het de moeite waard was om te bidden, dan zouden wij dat ook moeten doen.

(3) Bidden is in Gods plan de manier waarop Zijn oplossingen in een groot aantal situaties tot stand kunnen worden gebracht:

     a) De voorbereiding op belangrijke beslissingen (Lucas 6:12-13)

     b) De overwinning over demonische barrières in mensenlevens (Matteüs 17:14-21)

     c) De verzameling van arbeiders voor de geestelijke oogst (Lucas 10:2)

     d) Aan kracht winnen om verleidingen te weerstaan (Matteüs 26:41)

     e) De manier om anderen geestelijk te sterken (Efeziërs 6:18-19)

(4) Wij hebben Gods belofte dat onze gebeden niet zinloos zijn, ook al ontvangen we niet specifiek waar we om gevraagd hebben (Matteüs 6:6; Romeinen 8:26-27).

(5) Hij heeft ons beloofd dat Hij ons zal geven wat we van Hem vragen, als we dingen vragen die in overeenstemming zijn met Zijn wil (1 Johannes 5:14-15).

Soms vertraagt Hij zijn antwoorden op een manier die overeenstemt met Zijn wijsheid en die voor ons eigen goed is. In deze situaties moeten we ijverig en standvastig blijven bidden (Matteüs 7:7; Lucas 18:1-8). Bidden moet niet gezien worden als een manier waarop wij God kunnen bewegen om onze wil hier op aarde uit te voeren, maar veeleer als een manier waarop wij Gods wil op aarde kunnen uitvoeren. Gods wijsheid is zo veel groter dan onze eigen wijsheid.

In situaties waarin wij niet specifiek weten wat Gods wil is, is bidden een middel om Gods wil te kunnen onderscheiden. Als Petrus Jezus niet had gevraagd om hem uit de boot te roepen om op het water te stappen, dan zou hij die gelegenheid aan zich voorbij hebben laten gaan (Matteüs 14:28-29). Als de Syrische vrouw met de bezeten dochter niet tot Christus had gebeden, dan zou haar dochter nooit weer de oude zijn geworden (Marcus 7:26-30). Als de blinde man buiten Jericho niet tot Christus had uitgeroepen, dan zou hij nog steeds blind zijn geweest (Lucas 18:35-43). God heeft vaak gezegd dat wij bepaalde zaken ontberen omdat we er niet om vragen (Jakobus 4:2). In zekere zin is bidden hetzelfde als het evangelie aan andere mensen verkondigen. We weten niet wie er op de boodschap van het evangelie zal reageren, totdat we het daadwerkelijk met anderen delen. Hetzelfde geldt voor bidden: we zullen de resultaten van verhoorde gebeden nooit zien, tenzij we daadwerkelijk bidden.

Een gebrek aan gebeden is feitelijk een uiting van een gebrek aan geloof en een gebrek aan vertrouwen in Gods Woord. We bidden om ons geloof in God te tonen, om te tonen dat Hij zal doen wat Hij in Zijn Woord heeft beloofd en dat Hij onze levens overvloedig meer zal zegenen dan waarop we zouden kunnen hopen of om zouden kunnen vragen (Efeziërs 3:20). Bidden is ons belangrijkste middel om Gods werk in de levens van anderen te ontwaren. Omdat bidden de manier is waarop wij Gods macht kunnen “aanboren”, is het onze manier om een vijand (Satan) en zijn leger te verslaan, iets wat wij op eigen kracht nooit zouden kunnen doen. Laat God ons daarom vaak voor Zijn troon aantreffen, want we hebben een Hogepriester in de hemel die Zich kan identificeren met alle dingen die wij meemaken (Hebreeën 4:15-16). We hebben Zijn belofte dat het vurig gebed van een rechtschapen mens veel kan bereiken (Jakobus 5:16-18). Moge God Zijn naam in onze levens verheerlijken, wanneer we voldoende in Hem geloven om ons vaak in gebed tot Hem te wenden.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Waarom bidden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries