settings icon
share icon
Vraag

Waar is God? Waar is God wanneer we pijn hebben?

Antwoord


De Bijbel leert ons dat God heerst over de volkeren vanaf Zijn heilige troon in de hemel (Psalm 47:9; Jesaja 6:1, 66:1; Hebreeën 4:16). Hoewel we weten dat God in bepaalde zin alleen in de hemel aanwezig is, maakt de Schrift ons ook duidelijk dat God alomtegenwoordig is (Hij is overal op hetzelfde moment). Vanaf het begin van de Schrift zien we dat Gods Geest zweeft over de aarde, zelfs toen alles nog woest en doods was (Genesis 1:2). God vulde de wereld met Zijn schepping, en Zijn aanwezigheid en heerlijkheid bleven de hele wereld bewonen (Numeri 14:21). In de Schrift zijn veel voorbeelden van Gods aanwezigheid die Zich over de aarde beweegt, terwijl Hij communiceert met Zijn schepping (Genesis 3:8; Deuteronomium 23:14 (in sommige vertalingen 23:15); Exodus 3:2; 1 Koningen 19:11-18; Lucas 1:35; Handelingen 16:7). Hebreeën 4:13 zegt: “Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen.” Jeremia 23:24 zegt: “‘Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER. Ben ik niet overal, in hemel en op aarde? – spreekt de HEER.” Psalm 139 is een wonderbaarlijke studie van Gods alomtegenwoordigheid.

Waar is God?
Als jij gelooft in Jezus Christus, is God met jou, naast jou, boven jou en binnenin jou. Gods aanwezigheid en wakend oog verlaten jou nooit. Als je niet gelooft in Jezus Christus, is God vlak bij jou. Hij nodigt jou uit, trekt jou aan, biedt jou de liefde, genade en barmhartigheid aan die Hij jou zo graag wil geven. Als je onzeker bent over jouw relatie met God door Jezus Christus, lees dan ons artikel “Hoe maak ik het goed met God?” Misschien is de vraag: “Waar ben jij zelf, in jouw relatie met God?” beter dan: “Waar is God?”

Waar is God wanneer ik moet lijden?
Het lijkt erop dat we het antwoord op deze vraag vooral willen horen wanneer we te maken hebben met pijnlijke beproevingen of twijfelaanvallen. Zelfs Jezus vroeg tijdens Zijn kruisiging: “‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’” (Matteüs 27:46). Voor degenen die daar toen bij waren, maar ook voor mensen die dit verhaal voor het eerst lezen, lijkt het alsof God Jezus inderdaad verliet. En dus trekken we de conclusie dat Hij ons ook zal verlaten op onze moeilijkste momenten. Maar wanneer we verder kijken naar wat er gebeurde na de kruisiging, wordt de waarheid geopenbaard dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, zelfs niet de dood (Romeinen 8:37-39). Nadat Jezus gekruisigd was, werd Hij verheerlijkt (1 Petrus 1:21; Marcus 16:6, 19; Romeinen 4:24-25). Alleen al door dit voorbeeld kunnen wij ervan verzekerd zijn dat wij, zelfs wanneer we Gods aanwezigheid niet voelen door al onze pijn, nog steeds Zijn belofte kunnen geloven dat Hij ons nooit zal afvallen en nooit zal verlaten (Hebreeën 13:5). De Amerikaanse schrijfster Joni Earickson Tada schreef: “God laat soms toe wat Hij haat, om te bereiken wat Hij liefheeft”.

Wij vertrouwen op het feit dat God nooit liegt, dat Hij nooit verandert en dat Zijn Woord altijd standhoudt (Numeri 23:19; 1 Samuel 15:29; Psalm 110:4; Maleachi 3:6; Hebreeën 7:21; 13:8, Jakobus 1:17; 1 Petrus 1:25). We worden niet moedeloos door pijnlijke omstandigheden omdat we leven in vertrouwen op elk Woord dat uit Gods Mond voortgekomen is. We vestigen onze hoop niet op dingen die we zien of denken te zien. We vertrouwen op God dat onze geringe en tijdelijke lasten ons een eeuwige glorie verwerven die al het lijden op deze aarde vele malen overtreft. Dus we richten onze ogen niet op de zichtbare dingen, maar op wat we NIET kunnen zien, omdat we weten en geloven dat de zichtbare dingen tijdelijk zijn, en de onzichtbare eeuwig (2 Korintiërs 4:16-18; 5:7). We vertrouwen ook Gods Woord, dat zegt dat Hij voortdurend dingen ten goede werkt voor wie Hem liefhebben en volgens Zijn voornemen geroepen zijn (Romeinen 8:28). Zelfs als wij niet altijd de goede doelstellingen inzien waar God naartoe werkt, kunnen we ervan verzekerd zijn dat er een tijd komt dat wij het zullen begrijpen en duidelijker zullen zien.

Onze levens zijn als lappendekens. Als je de achterkant van een lappendeken bekijkt, zie je enkel een wirwar van knopen en losse draadjes die overal bij hangen. Het ziet er niet zo fraai uit, en er lijkt geen enkel patroon in te zitten. Maar als je de deken omkeert, zie je hoe de maker alle lappen vaardig samengevoegd heeft om een prachtige creatie te maken, hetgeen veel gelijkenis heeft met het leven van een gelovige (Jesaja 64:7). Wij leven met een beperkt begrip van Gods zaken, maar toch komt er een dag waarop we alles zullen weten en begrijpen (Job 37:5; Jesaja 40:28; Prediker 11:5; 1 Korintiërs 13:12; 1 Johannes 3:2). Waar is God wanneer we pijn hebben? De boodschap die je bij je kunt houden in moeilijke tijden is dat wanneer je Zijn Hand niet kunt zien, je Zijn Hart kunt vertrouwen en met zekerheid kunt weten dat Hij jou niet verlaten heeft. Juist wanneer het lijkt alsof je zelf geen kracht hebt, kun je het meest berusten in Zijn aanwezigheid en weten dat Zijn kracht vervolmaakt wordt in jouw zwakheid (2 Korintiërs 12:9-10).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Waar is God? Waar is God wanneer we pijn hebben?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries