settings icon
share icon
Vraag

Kunnen vrouwen dienen als oudsten of opzieners in de kerk?

Antwoord


Er zijn twee hoofdstandpunten inzake de vraag of vrouwen kunnen dienen als oudsten in de kerk. Het standpunt van de zogenaamde egalitaristen is dat vrouwen kunnen dienen als oudste of opziener zolang zij voldoen aan de eisen die benoemd worden in 1 Timoteüs 3:1-7 en Titus 1:5-9. De zogenaamde complementaristen vinden het tegenovergestelde en zijn van mening dat vrouwen niet als oudste of opziener binnen de kerk mogen dienen.

Laten we kijken naar 1 Timoteüs 3:1-7: "Het is een waar woord: als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven. Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn. Hij mag niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn, en niet geldzuchtig. Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt hij verblind en valt hij ten prooi aan de duivel. Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt".

Het eerste wat opvalt aan dit tekstdeel is het aantal mannelijke voornaamwoorden (“hij” en “zijn”). De voornaamwoorden hij en zijn komen veertien keer voor in 1 Timoteüs 3:1-7. De gemiddelde lezer die deze passage doorkijkt zou concluderen dat de rol van een oudste/opziener vervuld moet worden door een man. De term “man van één vrouw” geeft ook aan dat verondersteld/bedoeld wordt dat de functie van opziener vervuld wordt door mannen. Deze zelfde opmerkingen worden ook gemaakt in de verwante passage Titus 1:5-9.

De verzen die de vereisten en taken van oudsten/opzieners beschrijven, zetten de deur niet open voor vrouwen om te dienen als oudsten. Feitelijk is het consequente gebruik van mannelijke voornaamwoorden en termen een sterke aanwijzing dat de functie van oudste/opziener alleen door mannen vervuld mag worden. Zoals ook geldt voor andere soortgelijke discussies, is de uitsluiting van vrouwen voor de functie van oudste geen kwestie van chauvinisme. Het gaat er absoluut niet om dat mannen de meerdere zijn van vrouwen. God beperkt de functie van oudste alleen tot mannen omdat dat de structuur is waarmee Hij de kerk laat functioneren. Vrome mannen moeten dienen in leidinggevende functies, waarbij vrouwen dienen in de cruciale ondersteunende rollen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Kunnen vrouwen dienen als oudsten of opzieners in de kerk?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries