settings icon
share icon
Vraag

Kan het onderhouden van de Vijf Zuilen van de Islam mij naar de hemel leiden?

Antwoord


Omdat God rechtvaardig is, vereist Hij een betaling voor onze zonden – ongeacht hoe goed de Vijf Zuilen worden onderhouden.

Ben jij een trouwe Moslim? Als dat zo is, dan geloof je echt in één Allah, de Schepper van het Universum, en Mohammed, Zijn profeet. Je verlangt ernaar om na je dood naar de hemel te gaan, maar hoe zul je aan de hel ontkomen? “Ah!” zeg je, “Mijn trouw aan de Vijf Zuilen zal zwaarder wegen dan mijn zonden.” Vijf keer per dag kniel je in de richting van Mekka. Je hebt de getuigenis (shahadah) vaak op je lippen. Tijdens de Ramadan komt er wanneer het licht is geen brood of water in de buurt van je mond. Je spaart voor je pelgrimstocht naar Mekka en je geeft gul aalmoezen aan de armen.

Maar toch vraag jij je af: “Is het genoeg?” Met deze vraag overtuigt je geweten jou ervan dat je tekortschiet ten opzichte van Gods standaarden. Hoe zou de heilige God iemand in het paradijs kunnen aanvaarden als hij ook maar met een kleine zonde besmeurd is? God is een rechtvaardige Rechter. Zelfs hier op aarde moet een rechter zonden bestraffen. Een rechter kan niet zomaar een dief vrijuit laten gaan, alleen omdat de crimineel beweert dat hij elke vrijdag de moskee bezoekt en tijdens de Ramadan vast. Als zonden onbestraft zouden blijven, dan zou de wet genegeerd worden en dat zou een belediging van Allah zijn.

God is rechtvaardig en zal zonden dus niet onbestraft laten, ongeacht hoe goed de Vijf Zuilen worden onderhouden of hoe veel goede daden worden verricht. De hemel is alleen voor perfecte mensen bedoeld. Slechts een enkele zonde veroorzaakte de ondergang van de eerste mens. Dit was niet eens een “grote zonde” als overspel, moord of heiligschennis. Door van de verboden vrucht te eten bracht die ene ongehoorzaamheid van Adam de vloek van de zonde over de wereld.

Zullen wij ontsnappen? Wij, die onze ouders niet in ere hebben gehouden, die tegen onze naasten hebben gelogen en die onze klanten hebben bedrogen? Wij zondigen routinematig door onze zelfzuchtige belangen op de eerste plaats te stellen, in plaats van het liefhebben van God. Zullen we met onze zonden naar de hemel gaan, zelfs als we de Vijf Zuilen onderhouden?

Als we eerlijk zijn, dan moeten we toegeven dat de hel ons verdiende bestemming is. We hebben Allah's genade nodig. Maar hoe kan Allah zowel genadig als rechtvaardig zijn? De Koran draagt je op om je met dergelijke vragen tot de Bijbel te wenden (Soera 10:94).

De Bijbel legt uit hoe Gods genade bij Zijn rechtvaardigheid past: “Daarom is voor hem [God] geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven.” (Injeel Sharif, Romeinen 3:20-22)

Het volgen van de wet kan ons geen toegang tot de hemel verschaffen. In plaats daarvan openbaart de wet juist wat onze zonden zijn. Gods rechtvaardigheid vereist de doodstraf voor de zonde, maar Zijn genade heeft in een plaatsvervanger voorzien – Jezus – die in onze plaats voor onze zonden is gestorven.

Omdat Jezus/Isa door de macht van de Heilige Geest uit de maagd Maria werd geboren, erfde Hij Adams zondige aard niet. Jezus wordt ook wel de Tweede Adam genoemd (Al-Imran 3:59; 1 Korintiërs 15:22). Terwijl Adams éne ongehoorzaamheid de vloek van de zonde over de hele wereld bracht, brengt het perfecte leven van Jezus ons de hoop op het paradijs.

Hij stierf aan het kruis om voor de zonden te betalen van de mensen die in Hem geloven. God bewees dat dit offer voldoende was door Jezus uit de dood te doen opstaan. Hij redt alle mensen die zich van hun zonden afkeren en op Jezus vertrouwen in plaats van op hun eigen goede daden. We hebben nu de zonde overwonnen, we kunnen nu een relatie met God hebben en naar de hemel gaan.

“Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen, want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist... Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer” (Romeinen 3:23-31; 6:23).

Vertrouw op Jezus als jouw gekruisigde Redder en volg Hem als jouw opgestane Heer om zo Gods gratis geschenk van het eeuwige leven te ontvangen!

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Kan het onderhouden van de Vijf Zuilen van de Islam mij naar de hemel leiden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries