settings icon
share icon
Vraag

Hoe kan ik, als Moslim, verzekerd zijn van het paradijs?

Antwoord


Ook al scheiden onze zonden ons af van de heilige God en Zijn paradijs, toch zond Hij een zondeloos Iemand om voor ons te bemiddelen!

Een Moslim gelooft dat zijn keuzes op deze aarde zijn toegang tot de hemel of de hel zal beïnvloeden. Een wijs mens zei ooit: “Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?” (Marcus 8:36). Deze wijze man was Isa/Jezus.

Isa bevindt zich nu ongetwijfeld in het paradijs. Maar Hij waarschuwde dat een leven in de hemel niet gemakkelijk verkregen kon worden. Hij zei: "Ga door de NAUWE poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn” (Matteüs 7:13-15). De enige weg naar het paradijs is niet gemakkelijk te vinden. Veel mensen worden bedrogen door valse profeten en proberen de hemel via de verkeerde weg binnen te komen. Hun bestemming is de hel.

Als jij eraan twijfelt of je naar het paradijs zult gaan, dan vertelt de Koran je waar je dit kunt ontdekken: “En als gij over hetgeen Wij tot u hebben nedergezonden twijfelt, vraagt dan degenen die het Boek vóór u hebben gelezen. . .” (Soera 10:94).

Het Boek (de Bijbel) vertelt ons hoe we verzekerd kunnen zijn van het paradijs.

Kunnen wij met goede daden een plaats in de hemel verdienen?
Een oprechte Moslim onderwerpt zich aan Allah. Dat betekent dat Allah alles beheerst wat hij denkt, doet en zegt. Als een Moslim iets doet wat Allah niet zou doen (zoals liegen, zich zorgen maken of dingen begeren), dan leeft hij niet in volledige overgave aan Allah. Dat is een zonde. Kunnen goede daden een zonde ongedaan maken?

De Bijbel zegt: “Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen... Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.” (Romeinen 3:20, 23)

God is rechtvaardig en zal geen zonde onbestraft laten, ongeacht hoe goed we de Vijf Zuilen onderhouden hebben of hoe veel goede daden we verricht hebben. Eén enkele zonde is voldoende om naar de hel te gaan (Jakobus 2:10). En omdat de zonde onze toegang tot de hemel blokkeert en omdat God, die rechtvaardig is, niet willekeurig zonden zal vergeven, is de vraag: wie zal ons dan helpen?

Kan Mohammed voor ons bemiddelen?
Hoewel sommige hadiths suggereren dat Mohammed voor hen kan bemiddelen, aanvaarden Moslims de Koran als hun ultieme gezag. Deze leert hen dat een gewoon mens – zelfs Mohammed – niet in staat is om voor zondige mensen te bemiddelen (Soera 2:48; 6:51; 35:18).

Kan Isa voor ons bemiddelen?
Een bemiddelaar voor de heilige God moet zelf perfect zijn. Hij kan geen gewoon mens zijn. Gelukkig stuurde God de heilige Jezus om voor de zondige mens te bemiddelen: “Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen” (1 Timoteüs 2:5-6a).

Veel mensen waren getuige van Jezus’ leven als profeet, leermeester en uitvoerder van wonderen. Zij vertelden hoe God “Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft, in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan een kruishout te hangen, maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen, aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt" (Handelingen 10:38-43).

Alle ware profeten getuigen dat Jezus de enige manier is waarop zondaars vergeven kunnen worden. Zonder Jezus als je Redder uit de zonde, zul je Hem als Rechter onder ogen moeten komen en zullen je zonden aan het licht worden gebracht. Jezus zei: "Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven" (Johannes 8:24).

Jij moet je van je zonden afkeren en je realiseren dat je het paradijs niet door middel van goede daden kunt binnentreden. Geloof dat Jezus de Redder is die God naar de aarde heeft gestuurd om jou van de straf en de macht van de zonde te redden. Als je weigert Hem te volgen, dan moet je in de hel van de heilige God worden afgezonderd.

De mensen die op Jezus vertrouwen – niet mensen die Hem slechts kennen, maar mensen die op Hem vertrouwen voor hun redding, zich aan Hem als hun Meester onderwerpen en van Hem houden als hun grootste schat – die mensen zullen van de zonde en de hel worden gered.

Jezus verzekert Zijn volgelingen van de hemel: “Waarachtig, ik verzeker u: wie [in Mij] gelooft, heeft eeuwig leven.” (Johannes 6:47)

Heb je het besluit vóór Christus genomen naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Indien “ja” klik op de “ik heb Christus vandaag aangenomen” - knop hieronder.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe kan ik, als Moslim, verzekerd zijn van het paradijs?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries