settings icon
share icon
Vraag

Is de Bijbel ooit verdraaid, gewijzigd, aangepast of herzien, of is er mee geknoeid?

Antwoord


De boeken van het Oude Testament werden ongeveer tussen 1400 en 400 voor Christus geschreven. De boeken van het Nieuwe Testament werden ongeveer tussen 40 en 90 na Christus geschreven. Er zijn dus tussen 3400 tot 1900 jaar verstreken sinds een bepaald boek van de Bijbel werd geschreven. Sindsdien zijn de originele manuscripten verloren gegaan. Het is waarschijnlijk dat ze niet meer bestaan. Sindsdien zijn de boeken van de Bijbel ook steeds weer gekopieerd. Er zijn kopieën van kopieën van kopieën gemaakt. Kunnen we de Bijbel, met dit alles in het achterhoofd, nog steeds vertrouwen?

Toen God de mannen oorspronkelijk inspireerde om Zijn Woord op te schrijven, was dit door Hem ingegeven en foutloos (2 Timoteüs 3:16-17, Johannes 17:17). De Bijbel beweert nergens dat dit ook geldt voor kopieën van de originele manuscripten. Ook al waren de Joodse kopieerders ontzettend nauwgezet wat betreft hun overlevering van de Schriftteksten, toch is niemand perfect. Hierdoor ontstonden kleine verschillen tussen de diverse kopieën van de teksten. Van alle duizenden Griekse en Hebreeuwse manuscripten waren er geen twee identiek vóór de uitvinding van de drukpers in de 16e eeuw.

Maar elke onbevooroordeelde schriftgeleerde zal het ermee eens zijn dat de Bijbel door de eeuwen heen opmerkelijk goed behouden is gebleven. Kopieën van de Bijbel uit de 14e eeuw zijn inhoudelijk bijna identiek aan kopieën uit de 3e eeuw na Christus. Toen de Dode Zee Rollen werden ontdekt, waren de schriftgeleerden geschokt door de overeenkomsten van deze rollen met andere oude kopieën van het Oude Testament, ook al waren de Dode Zee Rollen honderden jaren ouder dan enige andere Bijbelse tekst die ooit ontdekt was. Zelfs een groot aantal geharde sceptici en critici van de Bijbel geeft toe dat de Bijbel door de eeuwen heen veel nauwkeuriger is overgeleverd dan enig ander document uit de oudheid.

Er bestaat absoluut geen bewijs dat de Bijbel herzien of aangepast is, of dat er op een systematische wijze mee geknoeid zou zijn. Het overweldigende aantal Bijbelse manuscripten maakt het eenvoudig om pogingen om Gods Woord te verdraaien te herkennen. Geen enkele van de belangrijke doctrines van de Bijbel kan in twijfel worden getrokken op basis van de kleine verschillen die er tussen de diverse manuscripten bestaan.

De vraag is dus, nogmaals, kunnen we de Bijbel vertrouwen? Absoluut! God heeft Zijn Woord behouden ondanks de onbewuste fouten en de doelgerichte aanvallen van menselijke wezens. We kunnen er volledig op vertrouwen hebben dat de Bijbel die wij tegenwoordig hebben dezelfde Bijbel is die oorspronkelijk werd geschreven. De Bijbel is Gods Woord, en wij kunnen er op vertrouwen (2 Timoteüs 3:16; Matteüs 5:18).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is de Bijbel ooit verdraaid, gewijzigd, aangepast of herzien, of is er mee geknoeid?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries