settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn de verantwoordelijkheden van diakens in de kerk/gemeente?

Antwoord


In het Nieuwe Testament is het Griekse woord dat meestal vertaald wordt als “dienen”, diakoneo, hetgeen letterlijk “door het stof” betekent. Het verwijst naar een helper, een bediende, of iemand die diensten aan anderen verleend. Van dit woord is het Nederlandse woord diaken afgeleid. We zien het woord diaken voor het eerst gebruikt worden om te verwijzen naar helpers in de kerk in het boek Handelingen. “Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods Woord” (Handelingen 6:2). De mannen die het volk voedden door te prediken en te onderwijzen realiseerden zich dat het niet juist was als zij die bezigheden onderbraken om aan tafels te bedienen. Daarom zochten ze enkele andere mannen die bereid waren om te bedienen en lieten hen de zorg dragen voor de fysieke behoeften van de kerk, terwijl de apostelen zelf zorgden voor de geestelijke behoeften. Hiermee werden de beschikbare middelen beter ingezet en werd beter gebruik gemaakt van de verschillende gaven. Bovendien raakten hierdoor méér mensen betrokken bij het dienen en helpen van anderen.

Vandaag de dag is deze rolverdeling voor de Bijbelse kerk grotendeels hetzelfde. Voord oudsten en predikers geldt: “Verkondig de boodschap… wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist” (2 Timoteüs 4:2), en diakens moeten voor al het overige zorg dragen. Tot de verantwoordelijkheden van een diaken kunnen onder andere behoren: administratieve of organisatorische werkzaamheden, het onderhoud van het gebouw, het kosterschap, of als vrijwilliger het penningmeesterschap voor de kerk op zich nemen. Dit hangt af van de behoeften van de kerk en de gaven van de beschikbare mannen.

De verantwoordelijkheden van een diaken worden niet duidelijk opgesomd of beschreven in de Schrift, en worden geacht om alles te zijn wat niet tot de taken van een oudste of voorganger behoort. Maar de eisen waar een diaken aan moet voldoen, zijn wel duidelijk beschreven in de Schrift. Zij moeten van onberispelijk gedrag zijn, slechts één vrouw hebben, goed leiding geven aan hun kinderen en huisgenoten, zich waardig gedragen, oprecht zijn, sober en niet hebzuchtig zijn (1 Timoteüs 3:8-12). Volgens het Woord is het ambt van diaken een eer en een zegen. “Degenen die hun dienst goed verrichten, verwerven aanzien en kunnen door hun geloof in Jezus Christus vrijuit spreken” (1 Timoteüs 3:13).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn de verantwoordelijkheden van diakens in de kerk/gemeente?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries