settings icon
share icon
Vraag

Hoe kan ik een valse leraar / valse profeet herkennen?

Antwoord


Jezus waarschuwde ons dat er “valse messiassen en valse profeten” zullen komen die zullen proberen om Gods uitverkorenen te misleiden (Matteüs 24:23-27; zie ook 2 Petrus 3:3 en Judas 17-18). Je kunt jezelf als volgt tegen valse leer en valse leraren beschermen: weet wat de waarheid is. Om een vervalsing te kunnen herkennen, moet je weten hoe het echte origineel er uit ziet. Elke gelovige die “eerlijk uitkomt voor het woord van de waarheid” (2 Timoteüs 2:15) en die de Bijbel zorgvuldig bestudeert kan valse doctrines identificeren. Een gelovige die bijvoorbeeld de activiteiten van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in Matteüs 3:16-17 heeft gelezen zal onmiddellijk elke doctrine bestrijden waarin de Drie-eenheid wordt ontkend. Daarom bestaat “les één” uit de bestudering van de Bijbel en de beoordeling van elke leer door te onderzoeken wat de Schrift zegt.

Jezus zei: “Aan de vrucht kent men de boom” (Matteüs 12:33). Wanneer we willen zien of er “vruchten” worden voortgebracht, dan kunnen we de volgende drie specifieke proeven op iedere leraar toepassen om te bepalen hoe nauwkeurig zijn of haar onderwijs is:

1) Wat zegt de leraar over Jezus? In Matteüs 16:15 vraagt Jezus: “En jullie, wie ben Ik volgens jullie?’” Petrus antwoordt: “U bent de Messias, de Zoon van de levende God” en Jezus noemt Petrus “gezegend” omdat hij dit antwoord heeft gegeven. In 2 Johannes 1:9 lezen we: “Iedereen die te ver wil gaan en niet bij de leer van Christus blijft, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.” Met andere woorden: Jezus Christus en Zijn verlossende werk zijn van het grootste belang; pas op voor mensen die ontkennen dat Jezus gelijk staat aan God, die de plaatsvervangende dood van Jezus doelbewust onderschatten of die de menselijkheid van Jezus ontkennen. 1 Johannes 2:22 zegt: “Wie is de leugenaar? Wie anders dan hij die loochent dat Jezus de Messias is? De antichrist is hij die de Vader en de Zoon verloochent.”

2) Verkondigt de leraar het evangelie? Het evangelie wordt gedefinieerd als het goede nieuws over de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus, zoals deze in de Schriftteksten zijn beschreven (1 Korintiërs 15:1-4). Hoe mooi deze ook mogen klinken, uitspraken als “God houdt van je”, “God wil dat we de hongerigen voeden” en “God wil dat je een weelderig leven leidt” zijn NIET de volledige boodschap van het evangelie. Zoals Paulus ons in Galaten 1:7 waarschuwt: “Er zijn alleen maar lieden die u verontrusten en het evangelie van Christus willen verdraaien.” Niemand, zelfs geen bekend leraar, heeft het recht om de boodschap te veranderen die ons door God is gegeven. “Wat wij vroeger hebben gezegd zeg ik nu opnieuw: als iemand u een ander evangelie verkondigt dan u ontvangen hebt: hij zij vervloekt!” (Galaten 1:9)

3) Heeft de leraar karaktereigenschappen die de Heer eren? Judas 1:11 zegt het volgende over valse leraren: “Wee hun! Ze zijn de weg van Kaïn opgegaan. Net als Bileam hebben zij zich voor geld overgegeven aan bedrog, en evenals Korach hebben zij zich door hun weerspannigheid in het verderf gestort.” Met andere woorden: een valse leraar kan herkend worden aan zijn hoogmoed (Kaïns afwijzing van God), hebzucht (Bileams profeteren voor geld) en rebellie (Korachs promotie van zichzelf boven Mozes).

Als je dit onderwerp nu dieper wilt bestuderen, kijk dan eens naar de boeken die specifiek werden geschreven om valse leer binnen de kerk te bestrijden: Galaten, 2 Petrus, 2 Johannes en Judas. Vaak is het moeilijk om een valse leraar / valse profeet als zodanig te herkennen. Maar dat is precies wat een “wolf in schaapskleren” is. Satan en zijn demonen doen zich voor als “engelen van het licht” (2 Korintiërs 11:14) en zijn dienaren vermommen zich als dienaren der gerechtigheid (2 Korintiërs 11:15). Alleen door grondig bekend te zijn met de waarheid zullen wij in staat zijn om een vervalsing te herkennen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe kan ik een valse leraar / valse profeet herkennen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries