settings icon
share icon
Vraag

Is de leer van de alverzoening Bijbels?

Antwoord


De alverzoening, ook wel “universalisme” of “universele verlossing” genoemd, is het geloof dat alle mensen gered zullen worden. Er zijn tegenwoordig veel mensen die het standpunt van de alverzoening aanhangen. Dit is het idee dat alle mensen uiteindelijk in de hemel met de Heer zullen samenzijn. Misschien is het idee van een eeuwige foltering in de hel wel de reden waarom sommige mensen de Bijbelse leer over dit onderwerp afwijzen. Voor anderen leidt een te sterke nadruk op de liefde en de genade van Christus tot het geloof dat God elke levende ziel genadig zal zijn. Maar de Schriftteksten leren ons dat sommige mensen een eeuwigheid in de hel zullen doorbrengen, terwijl anderen een eeuwigheid met de Heer in het paradijs zullen samenzijn.

Op de eerste plaats is er het bewijs dat verloren mensen tot in de eeuwigheid in de hel zullen verblijven. De woorden van Jezus zelf bevestigen dat de de mensen die gered zijn net zoveel tijd in de hemel zullen doorbrengen als de tijd die ongelovigen in de hel zullen doorbrengen. Matteüs 25:46 zegt: “Zij zullen naar de EEUWIGE straf gaan, maar de rechtvaardigen naar het EEUWIG leven” (nadruk toegevoegd). Sommige mensen geloven dat de mensen in de hel uiteindelijk gewoon zullen ophouden te bestaan, maar de Heer Zelf heeft bevestigd dat dit eeuwig zal duren. Dit “eeuwige vuur” wordt eerder ook in Matteüs 25:41 genoemd. In Marcus 9:43 noemt Jezus de hel het “onblusbaar vuur”. Dit vuur zal nooit uitgaan omdat het voor altijd zal branden.

Hoe kan iemand dit “onblusbaar vuur” vermijden? Veel mensen geloven dat alle wegen naar de hemel leiden of dat God zo liefdevol en genadig is dat Hij alle mensen in de hemel zal toelaten. Hoewel God zeer zeker liefdevol en genadig is, zetten juist deze eigenschappen Hem ertoe aan om Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde te sturen om voor ons de kruisdood te sterven. Jezus Christus is de exclusieve deur die toegang geeft tot een eeuwigheid in de hemel. Handelingen 4:12: “Door niemand anders komt de redding, want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven waardoor wij ons kunnen laten redden.” 1 Timoteüs 2:5: “Want God is één; één is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor allen…” In Johannes 14:6 zegt Jezus: “Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader.” Johannes 3:16: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Als een mens ervoor kiest om Gods Zoon af te wijzen, dan voldoet hij niet aan de vereisten om gered te worden (Johannes 3:16,36).

Door verzen als de bovenstaande wordt duidelijk dat de alverzoening een anti-Bijbels geloof is. Dit universalisme strookt niet met de leer van de Schrift. Tegenwoordig beschuldigen veel mensen Christenen ervan dat ze intolerant of exclusivistisch zijn. Maar het is belangrijk om te onthouden dat dit de woorden van Christus Zelf waren. Het Christendom heeft deze ideeën niet zelf ontwikkeld. Christenen zeggen gewoon wat de Heer reeds heeft gezegd. Mensen kiezen ervoor om deze boodschap te ontkennen, omdat ze hun eigen zonden niet onder ogen willen zien en niet willen toegeven dat zij de redding door de Heer nodig hebben. Als iemand beweert dat mensen die Gods voorziening voor hun verlossing afwijzen toch gered zullen worden, dan worden de heiligheid en de rechtvaardigheid van God gekleineerd en de noodzaak van de offergave van Jezus in onze plaats tegengesproken.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is de leer van de alverzoening Bijbels?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries