settings icon
share icon
Vraag

Is het verkeerd om teleurgesteld te zijn in God?

Antwoord


Het is niet noodzakelijkerwijs verkeerd of zondig om teleurgesteld in God te zijn; het hoort bij de menselijke natuur. Het woord “teleurstelling” betekent “een gevoel van ontevredenheid wanneer je hoop, verlangen of verwachting niet uitkomt”. Wanneer God op de een of andere manier niet aan onze hoop, wensen en verwachtingen voldoet, volgt automatisch teleurstelling. Als God niet handelt op de manier waarop wij denken dat Hij dat zou moeten doen, raken we gedesillusioneerd over Hem en ontevreden over Zijn handelen. Dit kan leiden tot een wankeling van ons geloof in God, met name aangaande Zijn oppermacht en Zijn goedheid.

Als God niet handelt op momenten dat wij vinden dat Hij zou moeten handelen, komt dat niet omdat Hij niet in staat is om te handelen. Maar Hij verkiest simpelweg om dat niet te doen. Hoewel het lijkt alsof Hij daarmee willekeurig of grillig handelt, is het tegenoverstelde juist het geval. God kiest ervoor om al dan niet te handelen volgens Zijn volmaakte en heilige wil, zodat Zijn rechtvaardige doeleinden bereikt worden. Er gebeurt niets buiten Gods plan. Hij beheerst iedere molecuul die rondzweeft in het universum, en Gods wil omvat alle handelingen en beslissingen die door alle mensen overal ter wereld in alle tijden genomen worden. Hij vertelt ons in Jesaja 46:11: “Die uit het oosten een adelaar roept, uit een ver land een man die mijn plannen uitvoert. Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren. Zoals ik het bepaald heb, zo zal het gaan”. Zelfs de vogels zijn op de een of andere manier onderdeel van Zijn voorbeschikte plan. Verder zijn er momenten waarop Hij ervoor kiest om Zijn plannen met ons te delen (Jesaja 46:10), en momenten waarop Hij dat niet doet. Soms begrijpen we wat Hij doet, soms niet (Jesaja 55:9). Maar één ding weten we zeker: als we bij Hem horen, zal alles wat Hij doet ons tot voordeel strekken, of we het nu begrijpen of niet (Romeinen 8:28).

De sleutel om teleurstelling in God te voorkomen, is onze wil met die van Hem op één lijn te stellen en ons te onderwerpen aan Zijn wil in alle opzichten. Als we dat doen, zullen we niet alleen niet meer teleurgesteld zijn in God, maar zullen we ook voorkomen dat we mopperen en klagen over de dingen die in ons leven gebeuren. De Israëlieten in de woestijn jammerden en wantrouwden God een aantal keren, ondanks dat ze wonderlijke uitingen van Zijn macht hadden gezien bij de splitsing van de Rode Zee, de voorziening van manna en kwakkels in de woestijn, en de glorie van de Heer die hen voorging in de vuurkolom (Exodus 15-16; Numeri 14:2-37). Ondanks Gods constante trouw aan Zijn volk, klaagden ze en waren ze teleurgesteld in God omdat Hij niet handelde zoals zij van Hem verlangden. In plaats van zich aan Hem te onderwerpen en Hem te vertrouwen, verkeerden zij in een voortdurende staat van onrust en verwarring.

Wanneer wij onze wil op één lijn stellen met die van God en wanneer we kunnen zeggen, met Jezus: "Laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden" (Lucas 22:42), dan vinden we de tevredenheid waar Paulus over sprak in 1 Timoteüs 6:6-10 en Filippenzen 4:11-12. Paulus had geleerd om tevreden te zijn met alles wat God zijn kant op stuurde. Hij vertrouwde op God en onderwierp zich aan Zijn wil, wetend dat een heilige, rechtvaardige, volmaakte, liefdevolle en genadige God alle dingen doet samenwerken voor het goede, omdat dat is wat Hij heeft beloofd. Wanneer we God in dat licht zien, kunnen we onmogelijk teleurgesteld in Hem raken. Maar we onderwerpen ons welwillend aan onze hemelse Vader, wetend dat Zijn wil volmaakt is en dat alles wat Hij doet in ons leven ten goede voor onze bestwil en Zijn heerlijkheid zal zijn.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is het verkeerd om teleurgesteld te zijn in God?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries