settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn de tekenen van oprecht reddend geloof?

Antwoord


Dit is een van de belangrijkste vragen in het Christelijke leven. Veel gelovigen twijfelen over hun verlossing omdat ze geen tekenen van oprecht geloof herkennen in hun leven. Er zijn mensen die zeggen dat we nooit zouden moeten twijfelen aan onze beslissing om Christus te volgen, maar de Bijbel moedigt ons aan om onszelf te beproeven om te onderzoeken of we echt “vast op God vertrouwen” (2 Korintiërs 13:5). Gelukkig heeft God ons voldoende instructies gegeven waarmee we zeker kunnen weten dat we eeuwig leven hebben. De eerste zendbrief van Johannes is juist voor dat doel geschreven, zoals blijkt uit 1 Johannes 5:13: "Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God”.

In 1 Johannes staan diverse beproevingen die wij kunnen gebruiken om onszelf en ons geloof te onderzoeken. Wanneer we die beproevingen overwegen, moeten we onthouden dat niemand altijd volmaakt aan al die zaken zal voldoen. Maar ze moeten wel een consequente rode draad vormen die ons leven kenmerkt, terwijl we groeien in genade.

1. Verheugt het jou om verbonden te zijn met Christus en Zijn verloste volk? (1 Johannes 1:3)
2. Zouden mensen van jou zeggen dat je in het licht wandelt, of in de duisternis? (1 Johannes 1:6-7)
3. Erken jij je zonden, en belijd je ze ook? (1 Johannes 1:8)
4. Houd jij je aan Gods Woord? (1 Johannes 2:3-5)
5. Blijkt uit jouw leven dat jij God liefhebt, in plaats van de wereld? (1 Johannes 2:15)
6. Wordt jouw leven gekenmerkt door "doen wat goed is"? (1 Johannes 2:29)
7. Is het jouw streven om een rein leven te leiden? (1 Johannes 3:3)
8. Zie jij het aantal zonden in jouw leven verminderen? (1 Johannes 3:5-6) [NB: hiermee bedoelen we dat je je leven niet meer laat leiden door zonden; het wil niet zeggen dat je geen enkele zonde meer mag begaan]
9. Geef jij blijk van liefde voor andere Christenen? (1 Johannes 3:14)
10. Ben jij een Christen “met daden”, of alleen “met woorden"? (1 Johannes 3:18-19)
11. Heb en hou jij een zuiver geweten? (1 Johannes 3:21)
12. Ervaar jij overwinningen in jouw Christelijke leven/leefstijl? (1 Johannes 5:4)

Als jij naar waarheid “ja” kunt antwoorden op deze vragen (of op de meerderheid van deze vragen, en aan de andere werkt), dan brengt jouw leven de vruchten voort van ware verlossing. Jezus zei dat wij door de vruchten die wij voortbrengen, gekend zijn als Zijn leerlingen (Matteüs 7:20). Vruchteloze ranken – mensen die geloof belijden maar geen vruchten van de Geest laten zien (Galaten 5:22-23) worden weggesneden en in het vuur geworpen (Johannes 15:2). Oprecht geloof is niet alleen de overtuiging dat God bestaat (de duivels zelf zijn daar ook van overtuigd - Jakobus 2:19), maar leidt tot openhartige schuldbelijdenis en gehoorzaamheid aan Gods geboden. Onthoud dat we gered zijn uit genade door geloof, niet door onze werken (Efeziërs 2:8-9), maar dat onze werken wel de echtheid van onze verlossing moeten laten zien (Jakobus 2:17-18). Oprecht reddend geloof zal altijd goede werken voortbrengen; een geloof dat voortdurend zonder werken blijft is geen geloof, en redt niemand.

In aanvulling op deze bevestigingen moeten we Gods beloftes onthouden, en de realiteit van de geestelijke strijd waarin we ons bevinden onder ogen zien. Satan is net zo echt als Jezus Christus, en hij is een geduchte vijand van onze zielen. Wanneer we ons tot Christus wenden zal Satan voortdurend mogelijkheden zoeken om ons te bedriegen en te verslaan. Hij zal proberen ons ervan te overtuigen dat we onwaardige mislukkelingen zijn of dat God ons opgegeven heeft. Wanneer we in Christus zijn, hebben we de verzekering dat wij door Hem vastgehouden worden. Jezus Zelf bad voor ons in Johannes 17:11 tot de Vader: "bewaar hen door Uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn". In vers 15 bad Hij opnieuw tot de Vader: "of U hen [de Christenen] wilt beschermen tegen de duivel". In Johannes 10:27-29 zei Jezus: "Mijn schapen luisteren naar Mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit Mijn hand roven. Wat Mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van Mijn Vader roven". Wanneer jij de stem van Jezus hoort en gehoorzaamt, ben jij een van Zijn schapen, en zal Hij je nooit laten gaan. Jezus beschreef hier met woorden een prachtig beeld van Christenen die veilig in Zijn liefhebbende handen gehouden worden, met de almachtige handen van de Vader om Zijn handen gevouwen, om ons dubbele verzekering van onze eeuwige veiligheid te geven.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn de tekenen van oprecht reddend geloof?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries