settings icon
share icon
Vraag

Wat is het verschil tussen een talent en een geestelijke gave?

Antwoord


Er bestaan verschillen en overeenkomsten tussen talenten en geestelijke gaven. Beide zijn geschenken van God. Beide worden effectiever naarmate zij meer gebruikt worden. Beide zijn bedoeld om voor anderen gebruikt te worden en niet voor zelfzuchtige doeleinden. 1 Korintiërs 12:7 stelt dat geestelijke gaven gegeven worden voor het goed van anderen.... niet voor je eigen voordeel. Omdat de twee grootste geboden draaien om de liefde voor God en andere mensen, volgt hier dus uit dat je talenten voor dit doeleinde gebruikt moeten worden. Maar talenten en geestelijke gaven worden aan verschillende mensen en op verschillende momenten gegeven. Een mens (ongeacht zijn geloof in God of Christus) ontvangt een natuurlijk talent als gevolg van een combinatie van genetica (sommige mensen zijn natuurtalenten op het gebied van muziek, kunst of wiskunde) en omgeving (iemand die opgroeit in een muzikaal gezin zal gemakkelijker een talent voor muziek ontwikkelen), of gewoon omdat God bepaalde individuen bepaalde talenten wilde geven (zie bijvoorbeeld Besaleël in Exodus 31:1-6). Geestelijke gaven worden door de Heilige Geest aan gelovigen gegeven (Romeinen 12:3, 6), op het moment waarop zij in Christus geloven voor de vergeving van hun zonden. Op dat moment geeft de Heilige Geest de nieuwe gelovige de geestelijke gave(n) die Hij voor de gelovige wenst (1 Korintiërs 12:11). We kennen drie opsommingen van geestelijke gaven...

Romeinen 12:3-8 somt de geestelijke gaven als volgt op: profetie, het bijstaan van anderen (in algemene zin), onderwijzen, troosten, gulheid, leiderschap en barmhartigheid. 1 Korintiërs 12:8-11 noemt de gaven als volgt: het verkondigen van wijsheid (het communiceren van geestelijke wijsheid), het overdragen van kennis (het vermogen om praktische waarheden over te brengen), een groot geloof (een uitzonderlijke afhankelijkheid van God), de kracht om wonderen te verrichten, profetie, onderscheidingsvermogen (m.b.t. de Geest), klanktaal (het vermogen om een taal te spreken die je nooit geleerd hebt) en het uitleggen van klanktaal. De derde lijst kan in Efeziërs 4:10-12 worden gevonden, waarin we lezen hoe God de kerk profeten, evangeliepredikers, herders en pastors/leraren heeft gegeven. We kunnen ons ook afvragen hoeveel verschillende geestelijke gaven er zijn, omdat geen van deze lijsten hetzelfde is. Het is dus ook mogelijk dat de Bijbelse lijsten niet alomvattend zijn en dat er dus nog meer geestelijke gaven zijn die niet door de Bijbel worden genoemd.

Een mens kan zijn talenten ontwikkelen en later gebruiken om zijn beroep of hobby's vorm te geven, maar geestelijke gaven worden door de Heilige Geest gegeven met de bedoeling om de kerk van Christus op te bouwen. Binnen de kerk dienen alle Christenen een actieve rol te spelen in de verspreiding van het evangelie van Christus. Alle Christenen zijn opgeroepen en uitgerust om betrokken te zijn bij de “opbouw van het Lichaam van Christus” ( Efeziërs 4:12). Alle Christenen hebben een of meer gaven gekregen, zodat zij kunnen bijdragen aan het werk voor Christus, uit dankbaarheid voor alles wat Hij voor hen gedaan heeft. Zij zullen dan ook voldoening in hun leven vinden in hun werk voor Christus. Het is de taak van de kerkleiders om te helpen bij de opbouw van de heiligen, zodat zij verder uitgerust kunnen worden voor het werk dat God voor hen heeft klaarliggen. Het bedoelde resultaat van de geestelijke gaven is dat de kerk als geheel kan groeien en versterkt wordt door de gecombineerde bijdragen van alle leden van het lichaam van Christus.

Om de verschillen tussen geestelijke gaven en talenten samen te vatten: (1) Een talent is het gevolg van genetica en/of training, terwijl een geestelijke gave het gevolg is van de macht van de Heilige Geest. (2) Alle mensen kunnen een talent hebben, zowel gelovigen als ongelovigen, maar alleen Christenen kunnen geestelijke gaven hebben. (3) Hoewel zowel talenten als geestelijke gaven gebruikt zouden moeten worden ter verheerlijking van God en de opbouw van anderen, richten alleen de geestelijke gaven zich op deze taken in het bijzonder, terwijl talenten gebruikt kunnen worden voor volledig wereldse doeleinden.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is het verschil tussen een talent en een geestelijke gave?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries