settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn de verschillende soorten gebeden?

Antwoord


De Bijbel laat ons zien dat er een groot aantal soorten gebeden is, en gebruikt een verscheidenheid aan woorden om deze praktijk te beschrijven, 1 Timoteüs 2:1 zegt bijvoorbeeld: "Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen" (HSV). Hier zien we de vier belangrijkste woorden die in het Grieks voor bidden worden gebruikt in één vers.

Hierbeneden volgen de belangrijkste soorten gebeden in de Bijbel:

Het gelovige gebed: Jakobus 5:15 zegt: "En dat gebed dat vol geloof gebeden wordt, zal je gezond maken. De Heer zal je genezen." In de context wordt het gebed vol geloof aangeboden voor iemand die ziek is, om God te vragen hem te genezen. Wanneer we bidden, moeten we geloven in de kracht en de goedheid van God (Markus 9:23).

Het eensgezinde gebed: Na de hemelvaart van Jezus bleven "de discipelen eensgezind met elkaar bidden" (Handelingen 1:14). Later, na het Pinksterfeest, "baden zij samen" (Handelingen 2:42). Hun voorbeeld moedigt ons aan om samen met anderen te bidden.

De smeking: Wij moeten onze verzoeken naar God brengen. Filippenzen 4:6 onderwijst: "Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt." Een onderdeel van de overwinning in de geestelijke strijd is bidden "met alle soorten van bidden en smeken, bij alles wat zich voordoet. Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest." (Efeziërs 6:18)

Het gebed van dankbaarheid: We zien een ander soort gebed in Filippenzen 4:6: dankbaarheid aan God. "...[in gebed]... Dank Hem ook voor alles." De Psalmen bevatten een groot aantal voorbeelden van gebeden waarin dankbaarheid wordt uitgedrukt.

Het aanbiddende gebed: Het aanbiddende gebed is vergelijkbaar met het gebed van dankbaarheid. Het verschil is dat aanbidding zich richt op wie God is; dankbaarheid richt zich op wat God heeft gedaan. Kerkleiders in Antiochië bidden en vastten op deze manier: "En terwijl zij de Heere dienden [aanbaden] en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb. Toen vastten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan." (Handelingen 13:2-3, HSV)

Het wijdingsgebed: Soms is bidden een gelegenheid waarbij we onszelf apart zetten om Gods wil te volgen. Jezus bad een dergelijk gebed op de avond vóór zijn kruisiging: "Vader, als het mogelijk is, laat Mij dan alstublieft niet de wijnbeker van uw straf leeg hoeven te drinken. Maar Ik zal niet doen wat Ik Zelf wil, maar wat Ú wil." (Matteüs 26:39)

De voorbede: Vaak bevatten onze gebeden verzoeken voor anderen wanneer wij voor hen bidden. In 1 Timoteüs wordt ons opgedragen om "voor alle mensen" te bidden. Op dat gebied is Jezus ons voorbeeld. Het hele hoofdstuk Johannes 17 is een gebed van Jezus voor zijn leerlingen en alle gelovigen.

De verwensing: Verwensende gebeden kunnen in de Psalmen worden aangetroffen (bijvoorbeeld Psalm 7; Psalm 55; Psalm 69). Zij worden gebruikt om Gods oordeel over slechte mensen af te roepen en zo de rechtvaardigen te wreken. De psalmist gebruikt dit soort verzoek om de heiligheid van God en de zekerheid van zijn oordeel te benadrukken. Jezus leerde ons om te bidden dat onze vijanden gezegend worden, niet verwenst (Matteüs 5:44-48).

De Bijbel heeft het daarnaast ook over bidden in de Geest (1 Korintiërs 14:14-15) en over gebeden wanneer wij niet in staat zijn om de juiste woorden te vinden (Romeinen 8:26-27). Op die momenten doet de Geest zelf voorbede voor ons.

Bidden is een gesprek met God en dat zou onophoudelijk moeten gebeuren (1 Tessalonicenzen 5:16-18). Terwijl onze liefde voor God blijft groeien, zullen we er heel natuurlijk naar verlangen om met Hem te praten.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn de verschillende soorten gebeden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries