settings icon
share icon
Vraag

Wat is soaken?

Antwoord


Sinds het midden van de jaren '90 bestaat er in verscheidene segmenten van het christendom een toegenomen focus op het mysticisme. Grenzend aan het esoterische vergroten deze mystieke ervaringen de kloof tussen "feitelijk geloof" en "emotioneel geloof". Zij dreigen de gedegen Bijbelse leer te vervangen met een door gevoelens gedreven respons. Soaken is een van deze mystieke activiteiten. Het wordt beschreven als het "rusten in Gods aanwezigheid". Dit wordt gedaan door enkele zachte aanbiddingsliedjes te spelen en dan lange tijd, zittend of liggend, korte en eenvoudige gebeden te bidden en andere gedachten uit je hoofd te houden. Op het moment waarop je dan Gods aanwezigheid bespeurt, door een of andere manifestatie zoals een prikkeling van je huid, een warm of koud gevoel, of zelfs een zachte bries die door je lichaam blaast, moet je gewoon in die aanwezigheid "soaken" (to soak is Engels voor "weken" of "doordrenkt raken").

Hoewel dat sommigen misschien wat vreemd in de oren klinkt, lijkt het ook weer niet noodzakelijkerwijs verkeerd. Maar, we moeten onze levenservaringen afzetten tegen de Bijbelse standaard (1 Timoteüs 3:16-17) en wanneer we soaken op deze manier onderzoeken, ontdekken we dat de Bijbelse ondersteuning voor deze praktijk ontbreekt. Nergens in de Bijbel kan een voorbeeld worden gevonden van een dergelijke manier van bidden.

In de eenvoudigste vorm is bidden in de Bijbel het aanroepen van de naam van de Heer (Genesis 4:6). Steeds wanneer dat in de Schrift wordt aangetroffen, beschrijft het een communicatie met God. Soaken begint weliswaar op deze manier, maar vervalt al snel tot een tranceachtige toestand. En op dat punt is soaken niet meer Bijbels en wordt het meer als een New Age praktijk of iets waar Hindoes aan zouden deelnemen.

Het kan niet ontkend worden dat ervaringen in de aanwezigheid van God krachtig en levensveranderend kunnen zijn. Het probleem is niet dat het dóel van soaken onbijbels zou zijn; het is de methodologie. Soaken richt zich op het verkrijgen van een spirituele ervaring door Gods aanwezigheid middels mystieke oefeningen op te zoeken. In dit opzicht is het vergelijkbaar met "contemplatief bidden" en de contemplatieve spiritualiteit, die even onbijbels zijn. Op een Bijbelse manier bidden is met God praten met zijn wil in gedachten (1 Johannes 5:14). Een gelovige die op de Bijbelse manier bidt, begrijpt al dat God altijd bij hem aanwezig is (Psalm 139:7; Matteüs 28:20; 1 Korintiërs 6:19; 1 Tessalonicenzen 4:8; 2 Timoteüs 1:14) en hij heeft geen lichamelijke gewaarwordingen nodig om dat te bewijzen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is soaken?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries