settings icon
share icon
Vraag

Wat is een smeekbede?

Antwoord


We kunnen om allerlei redenen in gebed naar God toestappen - om Hem te aanbidden, om onze zonden te bekennen en Hem om vergeving te vragen, om bepaalde dingen voor onszelf te vragen en/of om in de behoeften van anderen te voorzien. De Hebreeuwse en Griekse woorden die in de Bijbel het meest vertaald worden met "smeekbede" of "smeking", betekenen letterlijk "een verzoek of petitie". Een smeekbede betekent dus dat we God ergens om vragen. In tegenstelling tot een voorbede, wat een gebed is voor een ander, is een smeekbede in het algemeen een verzoek voor degene die bidt.

De Bijbel bevat een groot aantal smeekbeden. We kunnen talrijke voorbeelden aantreffen in de Psalmen. De psalmen van David staan vol van smeekbeden om genade (Psalm 4:2), om leiding (Psalm 5:9), om redding (Psalm 6:5), om verlossing van vervolging (Psalm 7:2), enzovoorts. Toen Daniël vernam dat koning Darius een verordening had uitgevaardigd die gebeden tot alle goden behalve de koning verbad, ging Daniël toch door met zijn gebeden van dankbaarheid, maar ook met smeekbeden om Gods hulp in deze moeilijke situatie.

In het Nieuwe Testament vertelt Jezus ons in Matteüs 6:11 dat we om ons dagelijks brood moeten vragen. Ook dat is een smeekbede. Daarnaast onderwijst Jezus ons in Lukas 18:1-8 dat we niet moeten ophouden met bidden om de dingen die we nodig hebben. In Jakobus vinden we echter een balans: aan de ene kant ontvangen we niet omdat we niet vragen (Jakobus 4:2). Aan de andere kant vragen we, maar ontvangen we niet, omdat we alleen aan onze lichamelijke verlangens denken (Jakobus 4:3). De beste benadering van smeekbeden is wellicht dat we God gewoon heel eerlijk vragen om wat we nodig hebben, als kinderen die met hun goedaardige Vader praten, maar ons verzoek eindigen met "Uw wil geschiede" (Matteüs 26:39) in volledige overgave aan zijn wil.

Nadat de apostel Paulus de noodzaak beschrijft om "de volledige wapenrusting van God" op te nemen (Efeziërs 6:13-17), spoort hij de Efeziërs (en ons) aan om alert te blijven en in de Geest te bidden: "Bid zonder ophouden voor alle gelovigen" (Efeziërs 6:18). Het mag duidelijk zijn dat smeekbeden deel uitmaken van de geestelijke strijd waarin christenen verwikkeld zijn. Paulus spoort ook de gemeente in Filippi aan om hun zorgen te verlichten door trouw te blijven bidden, vooral met gebeden van dankbaarheid en smeekbeden. Dit, zo concludeert hij, is de formule die ons ervan verzekert dat "dan de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten zal beschermen in Jezus Christus." (Filippenzen 4:6-7)

Hierin zien we een ander cruciaal aspect van een smeekbede: de noodzaak om in de Heer Jezus Christus te geloven. Mensen die bij Christus horen hebben de inwoning van de Heilige Geest die namens ons voorbede doet. Omdat we vaak niet weten waar we om moeten bidden of hoe, wanneer we God benaderen, bidt de Geest voor ons. Hij "vertaalt" onze smeekbeden zodat Hij, wanneer wij overweldigd worden door de beproevingen en de zorgen van het leven, ons bijstaat en ons helpt bij onze smeekbeden door ons voor de troon van genade staande te houden (Romeinen 8:26).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is een smeekbede?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries