settings icon
share icon
Vraag

Wat is het verschil tussen religie en spiritualiteit?

Antwoord


Voordat we het verschil tussen religie en spiritualiteit onderzoeken moeten we beide termen definiëren. Religie kan gedefinieerd worden als “geloof in God of goden die aanbeden worden, wat meestal tot uitdrukking komt in gedrag en rituelen“ of een bepaalde geloofswijze, manier van aanbidding enzovoorts, waar vaak ethische regels bij betrokken worden”. Spiritualiteit kan gedefinieerd worden als “de eigenschap of het feit spiritueel, niet-fysiek te zijn” of als “voornamelijk spiritueel karakter dat tot uiting komt in denkwijze, leven, enzovoorts; een spirituele neiging of klank”. In het kort is religie een verzameling geloofsstandpunten en rituelen die beweren een persoon in de juiste verhouding tot God te plaatsen, en is spiritualiteit een focus op spirituele dingen en de geestenwereld in plaats van fysieke/aardse dingen.

De meest voorkomende misvatting over religie is dat het Christendom gewoon weer de zoveelste religie is zoals Islam, Jodendom, Hindoeïsme enzovoorts. Helaas benaderen veel mensen die het Christendom aanhangen, het Christendom inderdaad alsof het een religie is. Voor velen is het Christendom niet meer dan een verzameling regels en rituelen die een persoon moet uitvoeren om naar de hemel te gaan na de dood. Dat is niet het ware Christendom. Het ware Christendom is geen religie; het is het hebben van een goede relatie met God door Jezus Christus te ontvangen als de Verlosser-Messias, via genade door geloof. Ja, het Christendom heeft “rituelen” om je aan te houden (bijvoorbeeld de doop en het avondmaal). Ja, het Christendom heeft “regels” om te volgen (bijvoorbeeld: niet moorden, elkaar liefhebben, enzovoorts). Deze rituelen en regels vormen echter niet de essentie van het Christendom. De rituelen en de regels van het Christendom zijn het resultaat van verlossing. Wanneer we verlossing ontvangen door Jezus Christus, worden we gedoopt als verkondiging van dat geloof. We houden het heilig avondmaal waarbij we het offer van Christus gedenken. We volgen een lijst van dingen die we wel en niet moeten doen uit liefde voor God en uit dankbaarheid voor wat Hij heeft gedaan.

De meest voorkomende misvatting over spiritualiteit is dat er vele vormen van spiritualiteit zijn, en dat ze allemaal even veel gezag hebben. Mediteren in ongewone lichamelijke posities, één worden met de natuur, contact zoeken met de geestenwereld enzovoorts, lijken misschien “geestelijk”, maar zijn in feite een valse vorm van spiritualiteit. Ware spiritualiteit is het bezitten van de Heilige Geest van God door het ontvangen van verlossing door Jezus Christus. Ware spiritualiteit is de vrucht die de Heilige Geest voorbrengt in iemands leven; liefde, geluk, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23). Bij spiritualiteit gaat het erom meer als God te worden, die geest is (Johannes 4:24) en het omvormen van ons karakter zodat het meer naar Zijn beeld wordt (Romeinen 12:1-2).

Wat religie en spiritualiteit wel met elkaar gemeen hebben, is dat ze allebei verkeerde manieren kunnen zijn om een ware relatie met God te hebben. Religie heeft de neiging om een ware relatie met God te vervangen door het harteloos volgen van rituelen. Spiritualiteit heeft de neiging om een ware relatie met God te vervangen door contact met de geestenwereld. Beide kunnen verkeerde wegen naar God zijn, en ze zijn dat dan ook vaak. Tegelijkertijd kan religie waardevol zijn door het feit dat deze wel naar God wijst en dat we op de een of andere manier verantwoording moeten afleggen aan Hem. De enige werkelijke waarde van religie is het feit dat deze ons kan wijzen op ons tekortkomen, en op het feit dat we een Verlosser nodig hebben. Spiritualiteit kan waardevol zijn doordat deze ons laat zien dat de stoffelijke wereld niet het enige is dat er is. Mensen bestaan niet slechts uit materie, maar bezitten ook een ziel-geest. Er is een geestelijke wereld om ons heen waar we ons bewust van dienen te zijn. De echte waarde van spiritualiteit is dat deze laat zien dat er iets en iemand is achter deze fysieke wereld; iemand waarmee wij in contact zouden moeten staan.

Jezus Christus is de vervulling van zowel religie als spiritualiteit. Jezus is Degene aan wie wij verantwoording moeten afleggen en waar ware religie naartoe wijst. Jezus is Degene waar wij mee in contact dienen te staan en Degene naar wie ware spiritualiteit wijst.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is het verschil tussen religie en spiritualiteit?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries