settings icon
share icon
Vraag

Wat zijn redactionele kritiek en hogere kritiek?

Antwoord


Redactionele en hogere kritiek zijn slechts enkele vormen van kritiek op Bijbelschriften. Hun doel is om de Schriften te onderzoeken en oordelen te vellen over schrijvers, geschiedkundigheid en ouderdom. Bij de meeste van deze methoden draait het er op uit dat men de tekst van de Bijbel probeert te ondermijnen.

Bijbelse kritiek kan uitgesplitst worden in twee hoofdvormen: hogere en lagere kritiek. Lagere kritiek bestaat uit een poging om de originele bewoordingen van de tekst te vinden, omdat we niet meer beschikken over de oorspronkelijke geschriften. Hogere kritiek betreft de echtheid van de tekst. Er worden vragen gesteld zoals: Wanneer is deze tekst echt geschreven? Wie heeft deze tekst echt geschreven?

Veel van deze critici geloven niet dat de Schrift door God geïnspireerd is en gebruiken deze vragen derhalve om het werk van de Heilige Geest in de levens van de schrijvers van onze Schrift weg te cijferen. Zij geloven dat ons Oude Testament eenvoudigweg een verzameling van mondelinge overleveringen was en dat deze pas opgeschreven is nadat Israël in gevangenschap was weggevoerd naar Babylon in 586 voor Christus.

Natuurlijk kunnen we in de Schrift zien dat Mozes de Wet en de eerste vijf boeken van het Oude Testament (Pentateuch genaamd) geschreven heeft. Als deze boeken niet werkelijk door Mozes geschreven zouden zijn, maar pas vele jaren nadat de natie Israël gevormd was, dan zouden deze critici kunnen claimen dat er onjuistheden in de Schrift zitten en als zodanig de autoriteit van Gods Woord kunnen weerleggen. Maar dit is niet waar (voor een verhandeling over het bewijs dat Mozes de Pentateuch geschreven heeft, kun je o.a. ons artikel over de documentaire/vierbronnenhypothese lezen). Redactionele kritiek betreft de gedachte dat de schrijvers van het Evangelie enkel de uiteindelijke vastleggers van mondelinge overleveringen zijn en niet de daadwerkelijke schrijvers van het Evangelie zelf. Eén criticus die het idee van redactionele kritiek onderschrijft, zegt dat het doel van hun studie is om de "theologische motivatie" te vinden die zich bevindt achter de keuzes en samenvoeging van de schrijver ten aanzien van de overleveringen of ander schriftelijk materiaal binnen het Christendom.

In principe zien we dat al deze vormen van kritiek op de Bijbel pogingen zijn van sommige critici om het werk van de Heilige Geest te scheiden van de samenstelling van een zorgvuldig, betrouwbaar geschreven document over Gods Woord. De schrijvers van de Schrift hebben uitgelegd hoe de Schrift tot stand gekomen is. "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd” (2 Timoteüs 3:16). God heeft de mens de woorden gegeven die Hij wilde laten vastleggen. De apostel Petrus schreef: "Geen enkele profetie uit de Schrift laat een eigenmachtige uitleg toe, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief " (2 Petrus 1:20, 21). Hier zegt Petrus dat deze teksten niet verzonnen zijn door menselijke gedachten c.q. simpelweg opgesteld zijn door mensen die iets wilden opschrijven. Petrus vervolgt: "Mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest" (2 Petrus 1:21). De Heilige Geest zei hen wat Hij wilde dat zij zouden opschrijven. Er is geen reden om vraagtekens te zetten bij de authenticiteit van de Schrift wanneer we kunnen weten dat God achter de schermen mensen aanstuurde en begeleidde bij het schrijven.

Er is nog een vers dat wellicht interessant is in verband met de nauwkeurigheid van de Schrift. "Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en ALLES IN HERINNERING BRENGEN WAT IK TEGEN JULLIE GEZEGD HEB" (Johannes 14:26). Hier vertelde Jezus aan Zijn discipelen dat Hij spoedig niet meer bij hen zou zijn, maar dat de Heilige Geest hen zou helpen om zich te herinneren wat Hij hier op aarde aan hen geleerd had, zodat zij dat later zouden kunnen opschrijven. God stond achter het schrijven en bewaard blijven van de Schrift.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zijn redactionele kritiek en hogere kritiek?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries