settings icon
share icon
Vraag

Wat is rechtvaardiging?

Antwoord


Eenvoudig gezegd is rechtvaardigen hetzelfde als “iemand rechtvaardig of onschuldig verklaren”; een gerechtvaardigd mens wordt door God vrijgesproken. Rechtvaardiging vindt plaats wanneer God stelt dat de mensen die Christus ontvangen hebben rechtvaardig zijn, omdat de rechtvaardigheid van Christus wordt “bijgeschreven op de rekening” van de mensen die Christus ontvangen. Hoewel rechtvaardiging als principe in de hele Schrift kan worden aangetroffen, is de belangrijkste passage die de rechtvaardiging van gelovigen beschrijft Romeinen 3:21-26:

"Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft."

We zijn gerechtvaardigd, vrijgesproken, op het moment van onze redding. Rechtvaardiging maakt ons niet rechtschapen, maar is eigenlijk een verkondiging van onze rechtschapenheid. Onze rechtschapenheid komt voort uit ons geloof dat wij in het voltooide werk van Jezus Christus stellen. Zijn offergave bedekt onze zonden en daardoor beschouwt God ons als perfect en smetteloos. Omdat wij gelovigen “in Christus” zijn, ziet God de rechtschapenheid van Christus zelf wanneer Hij naar ons kijkt. En dit komt tegemoet aan Gods vereiste perfectie: Hij verklaart ons dus rechtvaardig – Hij rechtvaardigt ons.

Romeinen 5:18-19 vat dit mooi samen: “Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.” Waarom is deze verklaring van onze rechtvaardigheid zo belangrijk? “Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.” (Romeinen 5:1). Vanwege die rechtvaardiging kan de vrede van God in onze levens heersen. Vanwege het FEIT van die rechtvaardiging kunnen gelovigen zekerheid hebben over hun verlossing. Vanwege het FEIT van die rechtvaardiging kan God het heiligende proces in onze levens beginnen – het proces waarin God ons in realiteit omvormt tot wat wij positioneel al zijn.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is rechtvaardiging?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries