settings icon
share icon
Vraag

Wat is profetisch bidden?

Antwoord


Net als andere aspecten van de "gebedsbeweging", zoals soaken, is profetisch bidden - of profetische voorbede - een onbijbelse praktijk die aan de bidder bepaalde vermogens en voorrechten toeschrijft die geen Bijbelse basis hebben.

Mensen die profetisch bidden, geloven dat zij de woorden van God zelf de wereld in bidden. Dit soort gebed wordt uitgevoerd door zelfverklaarde "profeten" die geloven dat zij boodschappen rechtstreeks van de troonzaal van God kunnen overbrengen en zo dienen als een kanaal voor Gods woord. Vandaar dat hun gebeden "profetisch" zouden zijn. Maar de Bijbel vertelt ons dat de canon van de Schrift voltooid is (Openbaring 22:18). Dit betekent dat God vandaag de dag geen nieuwe openbaring aan zogenaamde profeten meer geeft. Hij heeft via zijn Woord tot ons gesproken. Het is nu aan ons om "ons uiterste best te doen om het geloof vast te houden dat God ons heeft gegeven omdat wij bij Hem horen" (Judas 1:3). Het is niet aan ons om op zoek te gaan naar verdere openbaringen van God.

Profetisch bidden wordt gewoonlijk beschreven als het gebieden dat Gods "profetische visie" op aarde volbracht moet worden, met als gevolg dat Gods wil gedaan wordt. Profetisch bidden wordt in sommige charismatische bedieningen onderwezen als een manier waarop Gods oordeel naar de aarde gebracht wordt en Gods koninkrijk wordt ingeluid. Profetisch bidden is gericht op individuen, zodat zij hun "profetisch doel" (hun dienstbaarheid in Gods plan) zullen volbrengen, en op de wereld in het algemeen, zodat Gods wensen op aarde kunnen worden volbracht. Maar Jezus' gebed in Matteüs 6 leert ons dat we ons aan Gods wil moeten onderwerpen; het leert ons niet dat wij bijzondere vermogens hebben om Gods wil te verwezenlijken. Gods plan zal volgens zijn precieze tijdschema voltooid worden, en Hij heeft dat niet aan ons bekendgemaakt (Matteüs 24:36, 25:13; Markus 13:32; Lukas 12:37-47). Het is arrogant - en mogelijk zelfs godslasterend - te denken dat zijn oordeel en koninkrijk zullen komen omdat een "profeet" het wil. De Heer is de enige die zijn volledige wil tot stand zal brengen: "Al aan het begin vertel Ik wat er aan het eind zal gebeuren. Ik spreek van tevoren over dingen die nog niet gebeurd zijn. En alles wat Ik van plan was, doe Ik... Ik heb het gezegd en Ik zal het ook doen. Ik heb het bedacht en het zal ook gebeuren." (Jesaja 46:10-11)

Profetisch bidden veronderstelt dat er tegenwoordig nog profeten bestaan, mannen en vrouwen die Gods zegslieden zijn voor de wereld en die goddelijke openbaringen kunnen uitspreken met het gezag van God zelf. Wanneer iemand profetisch bidt, vraagt hij niet dat Gods wil gedaan wordt; hij gebiedt dat Gods wil gedaan wordt en hij gelooft dat hij gehoorzaamd moet worden - net zoals het regende toen Elia bad.

Mensen die profetisch bidden onderwijzen, wijzen op Jezus' modelgebed, waarin staat: "Laat uw Koninkrijk komen. Laat op aarde worden gedaan wat Ú wil, net zoals in de hemel wordt gedaan wat U wil" (Matteüs 6:10). Zij zeggen dat dit vers ons laat zien dat wij moeten eisen dat Gods wil gedaan wordt in de wereld om ons heen. Terwijl de hedendaagse profeet Gods woorden "de wereld inspreekt" (of "de atmosfeer inspreekt"), gelooft hij dat hij zijn omgeving verandert door zich te schikken naar Gods geboden en de weg plaveit voor Gods doeleinden. Profetische bidders geloven dat zij niet alleen voorspellen wat er zal gebeuren; zij geloven dat zij feitelijk de voorspelde dingen tot stand brengen! Men gelooft dus eigenlijk dat profetisch bidden zijn eigen verhoring schept. Maar de Bijbel verkondigt dat alleen God beslist wanneer, waar en hoe Hij zal handelen. Wij horen te bidden dat Hij volgens zijn perfecte wil en timing zal handelen, niet de onze.

Mensen die profetisch bidden onderwijzen, geloven ook dat profeten antwoorden kunnen bieden op de gebeden van andere mensen. Wanneer iemand een gebed verhoord wil zien, kan God een profeet ertoe aanzetten om profetisch te bidden, zodat het gebed van die ander verhoord zal worden. Maar de Bijbel leert ons dat onze gebeden niet afhankelijk zijn van enige "profeet" ter wereld. Er is slechts één Middelaar tussen God en mens, en dat is Jezus Christus (1 Timoteüs 2:5). Is profetisch bidden Bijbels? Nee.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is profetisch bidden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries