settings icon
share icon
Vraag

Wat is de preteristische kijk op de eindtijd?

Antwoord


Het preteristische standpunt ziet het boek Openbaring als een symbolische afschildering van conflicten in de vroege kerk die reeds hebben plaatsgevonden. Deze kijk ontkent de toekomstige voorspellende kwaliteiten van het grootste gedeelte van het boek Openbaring. Deze kijk combineert, in verschillende maten, de allegorische en symbolische interpretatie met het idee dat het boek Openbaring niet over specifieke toekomstige gebeurtenissen gaat. De preteristische beweging onderwijst in wezen dat alle eindtijd-profetieën van het Nieuwe Testament feitelijk in 70 na Christus werden vervuld toen de Romeinen Jeruzalem en Israël aanvielen en vernietigden.

Hoewel de brieven aan de kerken in hoofdstukken 2 en 3 van het boek Openbaring aan echte kerken in de eerste eeuw werden geschreven, en hoewel deze brieven ook praktische toepassingen hebben voor de hedendaagse kerken, zijn hoofdstukken 6-22 geschreven over gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden. Er is geen reden om de onvervulde profetieën allegorisch te interpreteren. Vervulde profetieën werden op een letterlijke manier vervuld. Neem bijvoorbeeld alle verzen uit het Oude Testament die de eerste komst van Christus voorspelden. Christus kwam op het moment dat werd voorspeld (Daniël 9:25-26). Christus werd uit een maagd geboren (Jesaja 7:14). Christus leed en stierf voor onze zonden (Jesaja 53:5-9). En dit zijn slechts enkele voorbeelden van de honderden profetieën uit het Oude Testament die de Heer aan de profeten gaf, die in de Schrift zijn vastgelegd en die letterlijk vervuld werden. Het is eenvoudig niet logisch wanneer geprobeerd wordt om de onvervulde profetieën te “allegoriseren” of om de onvervulde profetieën op een andere manier te interpreteren dan een “normale” lezing.

Wanneer je Openbaring hoofdstukken 6-18 leest, dan lees je over de afgrijselijkste tijd die er ooit op de aarde zal zijn; de tijd waarin het beest (antichrist) zeven jaar lang zal heersen (de grote verdrukking) en waarin de valse profeet de hele wereld zal aansporen om het beest als een god te aanbidden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 19 de climax bereikt: de letterlijke wederkomst van Christus. Christus verslaat het beest en de valse profeet in de slag om Armageddon (Harmagedon) en werpt hen vervolgens in de vuurpoel. In hoofdstuk 20 heeft Christus Satan in de diepte opgesloten en begint Zijn duizendjarige aardse koninkrijk. Aan het einde van deze duizend jaar wordt Satan vrijgelaten en veroorzaakt hij een kortstondige opstand die door Christus snel wordt onderdrukt, waarna Satan in de vuurpoel wordt geworpen. Dan volgt het laatste oordeel, de opstanding van en het oordeel over alle ongelovigen. Hoofdstukken 21 en 22 beschrijven de eeuwige toestand; de manier waarop alle gelovigen tot in de eeuwigheid zullen genieten van de aanwezigheid van en de gemeenschap met de Heer.

Het preterisme is volledig in strijd met het boek Openbaring. Volgens de preteristische kijk op de eindtijd zijn hoofdstukken 6-18 symbolisch en allegorisch en beschrijven zij geen letterlijke gebeurtenissen. Maar hoofdstuk 19 moet dan volgens het preterisme weer letterlijk worden genomen. Jezus Christus zal letterlijk en lichamelijk terugkeren. Vervolgens interpreteren de preteristen hoofdstuk 20 weer allegorisch. Hoofdstukken 21 en 22 worden tenminste gedeeltelijk letterlijk geïnterpreteerd, in de zin dat er werkelijk een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde zullen zijn. Niemand zal ontkennen dat het boek Openbaring verbazingwekkende en soms verwarrende visioenen bevat. Niemand zal ontkennen dat het boek Openbaring sommige zaken op een figuurlijke manier beschrijft. Maar door de selectieve ontkenning van de letterlijke aard van bepaalde delen van het boek Openbaring kan feitelijk geen enkel deel van het boek Openbaring op een letterlijke manier geïnterpreteerd worden. Als de zegels, de bazuinen, de schalen, de getuigen, de 144.000, het beest, de valse profeet, het duizendjarige koninkrijk, enzovoorts, allegorisch of symbolisch zijn, wat is dan de basis voor een letterlijke interpretatie van de wederkomst van Christus en de Nieuwe Aarde? Dat is het falen van het preterisme: het legt de interpretatie van het boek Openbaring in de handen van de persoonlijke mening van de uitlegger. In plaats daarvan moeten we dit boek lezen, het geloven en het gehoorzamen – letterlijk en nauwkeurig.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de preteristische kijk op de eindtijd?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries