settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over pornografie? Is pornografie bekijken een zonde?

Antwoord


Veruit de meeste zoekopdrachten die op het internet worden uitgevoerd hebben met pornografie te maken. Pornografie lijkt tegenwoordig geen grenzen meer te kennen. Satan heeft waarschijnlijk op geen enkel gebied meer succes gehad dan in de manier waarop hij seks verdraait en bederft. Hij heeft genomen wat goed was (liefdevolle seks tussen een man en zijn vrouw) en heeft dit vervangen door begeerte, pornografie, overspel, verkrachting en homoseksualiteit. Pornografie is niets meer dan de eerste stap op een gladde helling die steeds verder afglijdt naar toenemende boosaardigheid en immoraliteit (Romeinen 6:19). Net zoals een drugsgebruiker steeds meer en steeds krachtiger hoeveelheden drugs nodig heeft, zo sleurt ook pornografie een mens steeds dieper naar hardere porno en goddeloze verlangens.

De drie hoofdcategorieën van de zonde zijn: de begeerten van het vlees, de begeerten van het oog en de hoogmoed van het leven (1 Johannes 2:16). Pornografie leidt ons ongetwijfeld tot lichamelijke begeerten en het valt niet te ontkennen dat dit voor onze ogen een wellust is. Pornografie valt zeer zeker niet onder de zaken waaraan we denken als we het volgende zeggen: “Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient” (Filippenzen 4:8). Pornografie is verslavend (1 Korintiërs 6:12; 2 Petrus 2:19) en destructief (Spreuken 6:25-28; Ezechiël 20:30; Efeziërs 4:19) en leidt tot een steeds grotere slechtheid (Romeinen 6:19). Wanneer we in onze gedachten andere mensen begeren (de essentie van pornografie), dan is dat een belediging van God (Matteüs 5:28). Wanneer iemand er een gewoonte van maakt om zich op pornografie te richten, dan geeft dit aan dat hij of zij niet gered is (1 Korintiërs 6:9).

Als ik graag iets anders had gezien in mijn leven voordat ik een Christen werd, dan is het wel het feit dat ik mij met pornografie bezighield. God zij dank – Hij kan en zal de overwinning brengen. Hou jij je met pornografie bezig en verlang jij ernaar om hiervan bevrijd te worden? Dan volgen nu enkele stappen naar de overwinning: (1) Beken je zonden aan God (1 Johannes 1:9). (2) Bid tot God om je gedachten te reinigen, te vernieuwen en te transformeren (Romeinen 12:2). (3) Vraag God om je gedachten te vullen met Filippenzen 4:8. (4) Leer hoe jij je lichaam in heiligheid kunt beheersen (1 Tessalonicenzen 4:3-4). (5) Zorg ervoor dat je de correcte betekenis aan seks toekent en dat je alleen je huwelijkspartner nodig hebt om in die behoefte te voorzien (1 Korintiërs 7:1-5). (6) Realiseer je dat je niet aan de begeerten van het vlees zal toegeven, als je door de Geest geleid wordt (Galaten 5:16). (7) Neem praktische stappen die ervoor zorgen dat je minder wordt blootgesteld aan expliciete afbeeldingen (installeer bijvoorbeeld software die pornografie blokkeert, beperk het gebruik van TV en video, vind een andere Christen die voor je zal bidden en aan wie je verantwoording kunt afleggen – je partner bijvoorbeeld als je getrouwd bent).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over pornografie? Is pornografie bekijken een zonde?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries