settings icon
share icon
Vraag

Wat betekent het om een persoonlijke relatie met God te hebben?

Antwoord


Een persoonlijke relatie met God begint op het moment waarop wij ons realiseren dat wij Hem nodig hebben, toegeven dat wij zondaars zijn en in geloof Jezus Christus als Redder ontvangen. God, onze hemelse Vader, heeft altijd al dicht bij ons willen zijn; Hij heeft altijd al een relatie met ons willen hebben. Voordat Adam zondigde in de Hof van Eden (Genesis hoofdstuk 3), kenden hij en Eva God op een heel hecht, persoonlijk niveau. Zij wandelden met Hem in de Hof en spraken persoonlijk met Hem. Als gevolg van de zonde van de mens, raakten wij afgescheiden en ver verwijderd van God.

Wat veel mensen niet weten of zich niet realiseren, of waar ze niets om geven, is dat Jezus ons het meest wonderbaarlijke geschenk ooit heeft gegeven – de mogelijkheid om de eeuwigheid met God door te brengen als we op Hem vertrouwen. “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer” (Romeinen 6:23). God werd een menselijk wezen in de Persoon van Jezus Christus om onze zonden op Zich te nemen, gedood te worden, en vervolgens weer tot leven gewekt te worden. Hiermee bewees Hij Zijn overwinning op de zonde en de dood. “Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld” (Romeinen 8:1). Als wij dit geschenk aanvaarden, dan worden wij aanvaardbaar voor God en kunnen wij een relatie met Hem hebben.

Een persoonlijke relatie met God betekent dat we God een plaats in onze dagelijkse levens moeten geven. We zouden tot Hem moeten bidden, Zijn Woord lezen en Bijbelverzen overdenken in een poging om Hem beter te leren kennen. We zouden moeten bidden om wijsheid (Jakobus 1:5), het meest waardevolle bezit dat we ooit kunnen hebben. We zouden onze noden naar Hem moeten brengen en Hem in Jezus' naam vragen om daarin te voorzien (Johannes 15:16). Jezus is de enige die genoeg van ons heeft gehouden om Zijn leven voor ons te geven (Romeinen 5:8) en Hij is degene die de kloof tussen ons en God heeft overbrugd.

God heeft ons de Heilige Geest gegeven als onze Raadsman. “Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven” (Johannes 14:15-17). Jezus zei dit voordat Hij stierf en na Zijn dood werd de Heilige Geest beschikbaar voor allen die er oprecht naar streven Hem te ontvangen. Hij leeft in de harten van gelovigen en zal hen nooit verlaten. Hij geeft ons raad, onderwijst ons de waarheid en verandert onze harten. Zonder de Goddelijke Heilige Geest zouden wij niet de mogelijkheid hebben om het kwaad en verleidingen te weerstaan. Maar omdat wij Hem nu hebben, beginnen wij de vruchten voort te brengen die het gevolg zijn van de leiding van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23).

Deze persoonlijke relatie met God is niet zo moeilijk te vinden als we misschien denken, en er is geen mysterieuze formule voor nodig om een dergelijke relatie met God te verkrijgen. Zodra we kinderen van God worden, ontvangen we de Heilige Geest, die dan in onze harten begint te werken. We moeten onophoudelijk bidden, de Bijbel lezen en ons aansluiten bij een Bijbelgetrouwe kerkgemeente; al deze dingen zullen onze geestelijke groei bevorderen. Erop vertrouwen dat God ons door elke dag zal heenleiden en geloven dat Hij ons onderhoudt is de manier waarop we een relatie met Hem kunnen hebben. Al zien we misschien niet meteen veranderingen in onze levens, we zullen deze na verloop van tijd wel waarnemen en dan zullen al Gods waarheden duidelijk worden.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat betekent het om een persoonlijke relatie met God te hebben?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries