settings icon
share icon
Vraag

Waarom moeten wij het Oude Testament bestuderen?

Antwoord


De Bijbel is een progressieve openbaring. Als je de eerste helft van een goed boek overslaat en dan de rest probeert te lezen, dan zul je moeite hebben om de personages, het plot en het einde te begrijpen. Op eenzelfde manier kan het Nieuwe Testament alleen volledig worden begrepen als het gezien wordt als een voortzetting van de gebeurtenissen, de personages, de wetten, het systeem van offergaven, de verbonden en de beloften van het Oude Testament (OT). Als we alleen het Nieuwe Testament (NT) zouden hebben, dan zouden we bij de evangelies belanden en niet weten waarom de Joden uitkeken naar een Messias (een Redder Koning). Zonder het Oude Testament zouden we niet begrijpen waarom deze Messias zou komen (zie Jesaja 53) en we zouden Jezus van Nazareth niet kunnen identificeren als de Messias, omdat we vele gedetailleerde profetieën over Hem niet zouden hebben, zoals bijvoorbeeld Zijn geboorteplaats (Micha 5:2); de manier waarop Hij zou sterven (Psalm 22, vooral verzen 8-9;15-19; Psalm 69:22), Zijn opstanding (Psalm 16:10) en nog veel meer details over Zijn bediening (Jesaja 52:19, 9:2).

Zonder het Oude Testament zouden we de Joodse gebruiken niet begrijpen die in het Nieuwe Testament worden genoemd. We zouden niet begrijpen hoe de Farizeeërs Gods wet verdraaiden door er hun eigen tradities aan toe te voegen. We zouden niet begrijpen waarom Jezus zo boos was toen Hij de mensen uit de tempel wegjoeg. We zouden niet begrijpen dat we dezelfde wijsheid kunnen gebruiken die Jezus gebruikte in de vele antwoorden die Hij Zijn tegenstanders (zowel menselijk als demonisch) gaf.

Zonder het Oude Testament zouden we de talrijke gedetailleerde profetieën hebben gemist, die alleen vervuld zouden kunnen zijn als de Bijbel Gods Woord is en niet het woord van de mens (zie de grote en kleine profeten, bijvoorbeeld Daniël 7 en de daarop volgende hoofdstukken). Deze profetieën geven specifieke details over de opkomst en de ondergang van diverse naties en volken, wie de belangrijkste spelers op het toneel zijn (Cyrus, Alexander de Grote, enzovoorts) en wat er met de betreffende koninkrijken zou gebeuren na de dood van die hoofdrolspelers. Deze gedetailleerde profetieën zijn zo nauwkeurig dat sceptici beweren dat ze pas na de feiten zijn geschreven.

Het OT bevat ook talrijke lessen voor ons in de levens van de vele feilbare karakters uit het OT. Wij kunnen moed putten uit hun levens, omdat we altijd op God kunnen vertrouwen, ongeacht wat er gebeurt (Daniël 3). We worden ook aangemoedigd om geen compromissen te sluiten over de kleine zaken (Daniël 1), zodat we later ook op het gebied van grotere zaken trouw kunnen zijn (Daniël 6). We kunnen leren dat het altijd het beste is om zonden zo snel mogelijk en oprecht te bekennen in plaats van anderen de schuld te geven (1 Samuël 15). We kunnen leren dat we niet met de zonde moeten spelen, omdat deze ons zal achterhalen en dodelijk is (zie Rechters 13-16). We kunnen leren dat we God moeten vertrouwen (en gehoorzamen), als we Zijn beloofde land in dit leven en Zijn paradijs in het volgende leven willen ervaren (Numeri 13). We leren dat we ons alleen maar voorbereiden op het begaan van zonden, als we vaak over zonden nadenken (Genesis 3; Jozua 6-7). We leren dat onze zonden niet alleen gevolgen hebben voor onszelf, maar ook voor onze geliefde naasten. En we leren dat ons goed gedrag niet alleen tot beloningen voor onszelf leidt, maar ook voor de mensen om ons heen (Genesis 3; Exodus 20:5-6).

Het Oude Testament bevat ook grote hoeveelheden wijsheid die niet door het Nieuwe Testament met ons gedeeld worden. Een groot gedeelte hiervan staat in de Psalmen en de Spreuken. Deze wijsheden openbaren hoe ik wijzer kan zijn dan mijn leraren, waar verschillende zonden toe leiden (we kunnen hierdoor de haak zien die door het aas wordt verborgen), en wat we kunnen bereiken met onze prestaties in deze wereld (niets!). Hoe kan ik onderscheiden of ik een dwaas ben (dat wil zeggen, een morele dwaas)? Hoe kan ik onbewust mensen van het geloof afkeren? Hoe kan ik deuren openen voor een blijvend succes? Hoe kan ik zin in dit leven vinden? Nogmaals, er is in het Oude Testament zo veel te vinden voor mensen die echt graag willen leren.

Zonder het OT zouden we geen basis hebben om ons sterk te maken tegen de dwalingen van de politiek correcte perversies van onze samenleving, die een evolutie over miljoenen jaren als de schepper van alle levende soorten beschouwt (in plaats van het leven te beschouwen als het resultaat van de bijzondere schepping door God in zes letterlijke dagen). We zouden de leugen kunnen geloven dat het huwelijk en de gezinseenheid een geëvolueerde structuur zijn die samen met de samenleving moeten blijven veranderen, in plaats van een door God ontworpen structuur met het doel om vrome kinderen op te voeden en om mensen te beschermen die anders gebruikt en misbruikt zouden worden (met name vrouwen en kinderen).

Zonder het OT zouden we de beloften niet begrijpen die God nog voor het Joodse volk zal nakomen. En dus zouden we niet op juiste wijze kunnen inzien dat de periode van de verdrukking een zevenjarige periode is waarin Hij specifiek in het Joodse volk te werk zal gaan; het volk dat Hem bij Zijn eerste komst afwees, maar Hem bij Zijn tweede komst zal aanvaarden. We zouden niet begrijpen hoe de toekomstige duizendjarige heerschappij van Jezus samengaat met Zijn beloften aan de Joden, en ook niet hoe de heidenen in dit verhaal passen. We zouden ook niet kunnen zien hoe het einde van de Bijbel de losse eindjes aan elkaar knoopt die aan het begin van de Bijbel waren losgerafeld, hoe God het paradijs zal herstellen dat Hij oorspronkelijk op deze aarde had geschapen en hoe wij net als in de hof van Eden op een persoonlijke basis met Hem zullen samenzijn.

Samengevat: het Oude Testament is een spiegel waarin wij ons zelf kunnen zien, in de levens van de personages van het OT. Het helpt ons om van hun levens te leren en vertelt ons hoe wij zelf moeten leven. Het werpt zo veel licht op wie God is en op de wonderen die Hij geschapen heeft en de redding die Hij tot stand heeft gebracht. Het is een enorme troost voor mensen die vervolgd worden of zich in problemen bevinden (zie vooral de Psalmen). Het OT openbaart middels herhaaldelijk vervulde profetieën waarom de Bijbel van alle heilige boeken uniek is; alleen de Bijbel bewijst dat hij is wat hij beweert te zijn: het geïnspireerde Woord van God. Het openbaart boekdelen over Christus, pagina na pagina. Het bevat zo veel wijsheid die verder gaat dan de zinspelingen of de citaten in het Nieuwe Testament. Kortom, als jij je nog niet diepgaand in de bladzijdes van het Oude Testament hebt begeven, dan mis je een heleboel van wat God voor jou heeft klaarliggen. Als je het leest, dan zal er een heleboel zijn wat je nog niet meteen zult begrijpen, maar er zal veel zijn wat je wel zult begrijpen en waar je van zult leren. En als je het Oude Testament verder blijft bestuderen, vraag God dan om je nog meer te leren en je graafwerk zal dan nog veel meer schatten naar boven brengen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Waarom moeten wij het Oude Testament bestuderen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries