settings icon
share icon
Vraag

Wat is het verschil tussen ordinanties en sacramenten?

Antwoord


De Rooms-katholieke kerk, de Oosters-orthodoxe kerk en enkele Protestante geloofsrichtingen gebruiken de term "sacrament" om te verwijzen naar een “teken/ritueel dat er toe leidt dat Gods genade op een persoon overgedragen wordt”. Doorgaans worden er bij deze kerken en geloofsrichtingen zeven sacramenten in acht genomen. Dit zijn de doop, het vormsel, de heilige communie of het avondmaal, de biecht, het huwelijk, de wijding en de ziekenzalving. Volgens de Katholieke kerk “zijn er zeven sacramenten. Deze zijn ingesteld door Christus en aan de Kerk gegeven om toe te dienen. Ze zijn noodzakelijk voor verlossing. De sacramenten zijn de overbrengers van genade”. Daarentegen zegt de Bijbel ons dat genade niet verstrekt wordt door uiterlijke symbolen, en dat er geen rituelen “noodzakelijk zijn voor verlossing”. Genade is gratis. “Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze Redder, openbaar geworden en heeft Hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, onze Redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door Zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen" (Titus 3:4-7).

Een ordinantie (verordening of voorschrift) is een “voorgeschreven handelwijze of ceremonie”. Protestanten en Evangelische gelovigen zien ordinanties als symbolische herhalingen van de evangelieboodschap dat Christus leefde, stierf en opstond uit de dood, naar de hemel opsteeg en op een dag zal wederkeren. In plaats van een vereiste voor verlossing, zijn ordinanties visuele hulpmiddelen om ons te helpen om beter te begrijpen en waarderen wat Jezus Christus voor ons bereikt heeft met Zijn verlossende werk. Ordinanties worden door drie factoren bepaald: ze zijn ingesteld door Christus, ze werden door de apostelen onderwezen en ze werden door de vroege kerk in de praktijk gebracht. Omdat de doop en het avondmaal (de communie) de enige twee rituelen zijn die aan deze eisen voldoen, kunnen er slechts twee ordinanties zijn. Geen van beide is vereist voor verlossing, en geen van beide is een “overbrenger van genade”.

Ordinanties worden over het algemeen uitgelegd als die zaken die wij volgens Jezus Zelf samen met andere Christenen moeten naleven. Met betrekking tot de doop zegt Matteüs 28:18-20: "Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’”. Ten aanzien van de communie, ook het avondmaal genoemd, zegt Lucas 22:19: “En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken’”. De meeste kerken nemen deze twee zaken in acht, maar noemen ze wellicht niet altijd ordinanties.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is het verschil tussen ordinanties en sacramenten?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries