settings icon
share icon
Vraag

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet naar de hel ga?

Antwoord


Het is gemakkelijker dan je denkt Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet naar de hel ga?om niet naar de hel te gaan. Sommige mensen geloven dat ze hun hele leven lang de Tien Geboden moeten volgen om niet naar de hel te gaan. Andere mensen geloven dat ze bepaalde rituelen of gebruiken in acht moeten nemen om niet naar de hel te gaan. Weer andere mensen geloven dat we niet zeker kunnen weten of we naar de hel zullen gaan. Maar geen enkele van deze standpunten is correct. De Bijbel is heel duidelijk over de vraag hoe een mens kan voorkomen dat hij na de dood naar de hel zal gaan.

De Bijbel beschrijft de hel als een schrikwekkende en afgrijselijke plaats. De hel wordt beschreven als een “eeuwig vuur” (Matteüs 25:41), een “onblusbaar vuur” (Matteüs 3:12), “versmading” en “eeuwig afgrijzen” (Daniël 12:2), een plaats waar “het vuur niet wordt gedoofd” (Marcus 9:44-49) en een “eeuwig verderf” (2 Tessalonicenzen 1:9). Openbaring 20:10 beschrijft de hel als een “poel van vuur en zwavel” waar zij “dag en nacht worden gepijnigd, tot in de eeuwigheid”. Het mag duidelijk zijn dat de hel een plaats is die we moeten proberen te vermijden.

Maar waarom bestaat de hel eigenlijk en waarom stuurt God mensen daar naartoe? De Bijbel stelt dat God de hel heeft “voorbereid” voor de duivel en de gevallen engelen die tegen Hem in opstand kwamen (Matteüs 25:41). Mensen die weigeren Gods aangeboden vergeving te ontvangen zullen datzelfde eeuwige lot van de duivel en zijn gevallen engelen ondergaan. Waarom is de hel nodig? Elke zonde wordt uiteindelijk tegen God begaan (Psalm 51:6) en omdat God een oneindig en eeuwig wezen is, is alleen een oneindige en eeuwige straf afdoende. De hel is de plaats waar Gods heilige en eerlijke vordering van rechtvaardigheid wordt uitgevoerd. De hel is de plaats waar God het oordeel velt over de zonde en over allen die Hem afwijzen. De Bijbel maakt duidelijk dat wij allemaal tegen Hem gezondigd hebben (Prediker 7:20; Romeinen 3:10-23), en dus verdienen we het allemaal om naar de hel te gaan.

Nou, hoe kunnen we dan voorkomen dat we naar de hel gaan? Omdat alleen een oneindige en eeuwige straf afdoende is, moet er een oneindige en eeuwige prijs betaald worden. God werd in de Persoon van Jezus Christus een menselijk wezen. In Jezus Christus leefde God samen met ons, onderwees Hij ons en genas Hij ons – maar die dingen waren niet Zijn belangrijkste missie. God werd een mens (Johannes 1:1, 14) zodat Hij voor ons kon sterven. Jezus, God in een menselijke gedaante, stierf aan het kruis. Omdat Hij God was, was Zijn dood oneindig en eeuwig in waarde, en daarom betaalde Hij de volledige prijs voor de zonde (1 Johannes 2:2). God nodigt ons uit om Jezus Christus als onze Redder te aanvaarden. Daarmee aanvaarden we Zijn dood als de volledige en rechtvaardige betaling voor onze zonden. God belooft dat iedereen die in Jezus gelooft (Johannes 3:16) en alleen op Hem als Redder vertrouwt (Johannes 14:6) gered zal worden en niet naar de hel zal gaan.

God wil dat geen enkel mens naar de hel gaat (2 Petrus 3:9). Daarom heeft God Zelf in onze plaats het hoogste, perfecte en afdoende offer gebracht. Als jij niet naar de hel wil gaan, ontvang Jezus dan als jouw Redder. Het is echt zo eenvoudig. Zeg tegen God dat jij erkent dat je een zondaar bent en dat je het verdient om naar de hel te gaan. Zeg tegen God dat jij je vertrouwen in Jezus Christus als jouw Redder hebt gesteld. Dank God voor Zijn voorziening voor jouw verlossing en je redding uit de hel. Een eenvoudig geloof, een vertrouwen in Jezus Christus als de Redder, dat is de manier waarop je aan de hel kunt ontkomen!

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet naar de hel ga?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries