settings icon
share icon
Vraag

Naar de hemel gaan – hoe kan ik mijn eeuwige bestemming veilig stellen?

Antwoord


Het is een werkelijkheid die we niet kunnen negeren: de dag waarop we de eeuwigheid zullen instappen kan dichterbij zijn dan we denken. Om ons op dat moment voor te bereiden, moeten we ons bewust zijn van de volgende waarheid: niet iedereen zal naar de hemel gaan. Hoe kunnen we zeker weten dat wij een van die mensen zullen zijn die de eeuwigheid in de hemel zullen doorbrengen? Zo'n 2000 jaar geleden predikten de apostelen Petrus en Johannes het Evangelie van Jezus Christus voor een grote menigte in Jeruzalem. Tijdens deze bijeenkomst deed Petrus een uitspraak die zelfs tot in onze postmoderne wereld weergalmt: “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.” (Handelingen 4:12)

Dit is in ons huidige klimaat, waarin “alle wegen naar de hemel leiden”, net als in de tijd van de apostelen, geen politiek correcte boodschap. Er zijn veel mensen die denken dat zij zonder Jezus naar de hemel kunnen gaan. Zij willen de goede beloften van de heerlijkheid, maar zij willen niet lastig gevallen worden met het kruis, laat staan met die Ene die aan dat kruis hing en stierf voor de zonden van alle mensen die in Hem willen geloven. Veel mensen willen Jezus niet aanvaarden als de enige weg en zijn vastbesloten om een ander pad te vinden. Maar Jezus waarschuwde ons er Zelf voor dat er geen ander pad is en dat de afwijzing van deze waarheid leidt tot een eeuwigheid in de hel. Hij vertelde ons heel duidelijk: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.” (Johannes 3:36)

Sommige mensen zullen beweren dat God ontzettend bekrompen moet zijn om maar één weg naar de hemel te bieden. Maar we moeten toegeven dat het enorm ruimdenkend van God is geweest om ons ook maar een enkele weg naar de hemel te geven, gezien de opstandige afwijzing van God door de mens. We verdienen een oordeel, maar in plaats daarvan geeft hij ons een manier om aan dat oordeel te ontkomen. Hij heeft dat gedaan door Zijn eniggeboren Zoon naar de aarde te sturen om voor onze zonden te sterven. Of iemand dat nu als bekrompen of ruimdenkend beschouwd, dat maakt eigenlijk niets uit: het is de waarheid en Christenen moeten de duidelijke, onverwaterde boodschap blijven uitdragen dat de enige weg naar de hemel via Jezus Christus gaat.

Veel mensen geloven tegenwoordig in een verwaterd evangelie waarin geen ruimte is voor de boodschap dat zij tot inkeer moeten komen van hun zonden. Zij willen in een liefdevolle God geloven, die niemand veroordeelt en die niet zou verlangen naar berouw en een verandering in leefstijl. Zij doen uitspraken als: “Ik geloof in Jezus Christus, maar mijn God veroordeelt niet. Mijn God zou nooit een mens naar de hel sturen.” Maar we kunnen niet van twee walletjes eten. Als we belijden dat we Christenen zijn, dan moeten we erkennen dat Christus is wie Hij zei dat Hij is: de enige echte weg naar de hemel. Als we dat ontkennen, dan ontkennen we Jezus zelf, want Hij zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” (Johannes 14:6)

Dan rest de vraag: wie zal er feitelijk Gods koninkrijk binnenstappen? Hoe kan ik mijn eeuwige bestemming veilig stellen? Het antwoord op deze vragen kan gevonden worden in het duidelijke onderscheid tussen de mensen die eeuwig leven hebben en de mensen die dat niet hebben. “Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. ” (1 Johannes 5:12) Mensen die in Christus geloven, die Zijn offergave als betaling voor hun zonden hebben aanvaard en die Hem in gehoorzaamheid volgen, zullen de eeuwigheid in de hemel doorbrengen. Mensen die Hem afwijzen zullen dat niet doen. “Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.” (Johannes 3:18)

Hoe ontzagwekkend de hemel ook zal zijn voor de mensen die ervoor kiezen om Jezus Christus als hun Redder te aanvaarden, de hel zal veel vreselijker zijn voor de mensen die Hem afwijzen. Onze boodschap voor de verloren zielen zou met een veel grotere urgentie worden bezorgd als wij zouden begrijpen wat de heiligheid en rechtschapenheid van God zullen doen met de mensen die de volledige voorziening voor vergeving in Zijn Zoon, Jezus Christus, hebben afgewezen. Je kunt de Bijbel niet serieus lezen zonder dit steeds maar weer terug te vinden: er is een streep getrokken. De Bijbel is heel duidelijk dat er maar één enkele weg naar de hemel is – via Jezus Christus. Hij heeft ons de volgende waarschuwing gegeven: “Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. ” (Matteüs 7:13-14)

Er is maar één weg naar de hemel en de mensen die deze weg volgen hebben de garantie dat zij naar de hemel zullen gaan. Maar niet iedereen volgt deze weg. Hoe zit het met jou?

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Naar de hemel gaan – hoe kan ik mijn eeuwige bestemming veilig stellen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries