Hoe kan ik me er op voorbereiden om meegenomen te worden in de opname?

Vraag: "Hoe kan ik me er op voorbereiden om meegenomen te worden in de opname?"

Antwoord:
Het is veel eenvoudiger dan je misschien denkt. Het korte antwoord is dat je Jezus Christus als je Redder moet aanvaarden. Nu volgt het lange antwoord. Als jij je deze vraag stelt, nemen wij aan dat je gehoord hebt dat niet alle Christenen zullen worden meegenomen wanneer de opname plaatsvindt. Misschien heeft iemand je ooit verteld dat alleen ďsuper-christenenĒ (die een heel heilig leven leiden) zullen worden opgenomen, en dat alle andere Christenen tijdens de verdrukking moeten lijden. Dit is niet waar, en we zullen je aan de hand van de Bijbel laten zien waarom het niet waar is.

Het eerste wat je goed moet begrijpen, is het doel van de verdrukking. De verdrukking is een tijd waarin God over de aarde oordeelt en IsraŽl tuchtigt. Let wel dat IsraŽl en de Kerk niet een en dezelfde groep mensen zijn. De Kerk is een geestelijk organisme. De mensen in de Kerk zijn met elkaar verwant vanwege hun geestelijke geboorte (hun wedergeboorte, zie Johannes 3:3). De mensen van IsraŽl (Joden) zijn bloedverwanten van elkaar. Zij vormen een bevolkingsgroep die van God in het Oude Testament bijzondere beloften heeft ontvangen. God verkondigde dat er een tijd zou komen waarin IsraŽl geoordeeld zou worden vanwege hun ontrouw. De Bijbel verkondigt duidelijk dat tijd van oordeel alleen op IsraŽl van toepassing is (DaniŽl 9:24-27).

GabriŽl bezorgde een boodschap van God aan DaniŽl (9:20-21). DaniŽl 9:24 stelt: ďZeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beŽindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.Ē In dit bericht aan DaniŽl verduidelijkt GabriŽl dat deze tijd ďover uw volkĒ gaat. DaniŽls volk was het Joodse volk, het volk IsraŽl. God kondigde zeventig weken af aan het volk IsraŽl. Deze ďzeventig wekenĒ zijn in het Hebreeuws letterlijk ďzeventig zevensĒ. Met andere woorden, 70 maal 7 jaar, oftewel 490 jaar. Van die jaren vonden er 483 (69 maal 7) hun vervulling tussen het einde van de ballingschap van IsraŽl in Babylon en de ďuitroeiingĒ van de Messias (de kruisiging van Christus). Dat betekent dat er nog een oordeel van zeven jaar resteert. Die zeven jaar zijn de jaren van de verdrukking. Waar het om gaat is dat deze profetie in de eerste plaats van toepassing is op IsraŽl, en dat het doel van het oordeel is ďom de overtreding te beŽindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.Ē

We kunnen nu ook aan de hand van de Schrift laten zien dat er geen Christenen in de verdrukking zullen zijn. Een bestudering van 1 Tessalonicenzen 4:13 tot en met 5:9 laat dit zien. In deze passage schrijft Paulus over de opname en de dag van de Heer. 1 Tessalonicenzen 5:9 geeft Christenen de volgende belofte: ďWant God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus.Ē Let heel goed op wat er in dit vers wordt gezegd. Paulus zegt dat God ons niet bestemd heeft voor toorn, en specifiek de toorn van de dag van de Heer (5:2).

Verder bewijs voor het feit dat Christenen niet door de verdrukking heen zullen gaan, wordt geleverd door 1 KorintiŽrs. In deze brief vermaant Paulus de gelovigen scherp omdat zij vleselijke Christenen zijn. Maar in hoofdstuk 15 schrijft Paulus over de opname. Hij geeft aan dat geen enkele van de Korintische gelovigen, ongeacht hoe werelds ze waren, achtergelaten zou worden. Ware gelovigen in Jezus Christus zullen de verdrukking niet hoeven meemaken.

De enige manier waarop je tijdens de opname achtergelaten zult worden, is als je Christus niet als je Redder hebt aangenomen.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Hoe kan ik me er op voorbereiden om meegenomen te worden in de opname?