settings icon
share icon
Vraag

Wat wordt er met “de man van één vrouw” (1 Timoteüs 3:2) bedoeld? Kan een man die voorheen gescheiden is als dominee, ouderling of diaken dienen?

Antwoord


Er zijn drie of meer mogelijke verklaringen voor de uitdrukking “de man van één vrouw” (1 Timoteüs 3:1). Het zou eenvoudig kunnen aangeven dat een polygamist geen ouderling, diaken noch dominee mag worden. Dat zou een letterlijke interpretatie zijn, maar lijkt zeer onwaarschijnlijk aangezien polygamie ongewoon was in de tijd van de apostel Paulus. 2) Datzelfde vers zou ook kunnen worden vertaald als “een man die het bij één vrouw houdt”. Dit zou aangeven dat een opziener volkomen trouw moet zijn aan zijn vrouw. Deze verklaring duidt meer op morele zuiverheid dan burgelijke staat. 3) Het vers zou ook kunnen betekenen dat om een ouderling/diaken/dominee/pastoor te worden, diegene slechts één keer getrouwd mag zijn geweest, behalve wanneer het gaat om een hertrouwde weduwnaar.

Verklaringen 2) en 3) zijn de meest voorkomende interpretaties op dit moment. De tweede verklaring lijkt het sterkste argument te zijn omdat de Bijbel echtscheiding in uitzonderlijke gevallen lijkt toe te laten. (Matteüs 19:9; 1 Korintiërs 7:12-16). Het is ook belangrijk om onderscheid te maken tussen een man die was gescheiden en hertrouwd voordat hij Christen werd en een man die dat daarna meemaakte. Een man, die anderszins voldoet aan de kwalificaties, moet niet worden uitgesloten van de kerkleiding als gevolg van zijn daden vóórdat hij de Here Jezus Christus aannam als zijn Verlosser. Hoewel 1 Timotheüs 3:2 niet noodzakelijkerwijs een gescheiden of hertrouwde man uitsluit van dienst als ouderling/diaken/pastor, zijn er andere zaken te overwegen.

De eerste kwalificatie van een ouderling/diaken/pastor is dat hij "onberispelijk" moet zijn (1 Timoteüs 3:2). Als een echtscheiding en/of hertrouwen resulteert in een slechte getuigenis voor de man in de kerk of gemeenschap, kan het zijn dat de "onberispelijke" kwalificatie hem uitsluit. Dus niet de regel “man van één vrouw.” Een ouderling/diaken/dominee zou een voorbeeld moeten zijn van een Christus-gelijkenis die de gemeenschap kan leiden. Als zijn echtscheiding en/of hertrouwen afbreuk doet aan dit doel, mag hij misschien niet dienen in de positie van ouderling/diaken/dominee. Het is belangrijk om te onthouden dat een voor deze speciale functie gediskwalificeerde man nog steeds een waardevol lid is van het lichaam van Christus. Iedere christen bezit geestelijke gaven (1 Korintiërs 12:4-7) en wordt opgeroepen om te dienen ten bate van de gemeente (1 Korintiërs 12:7). Een man die is gediskwalificeerd voor de positie van ouderling/diaken/pastor kan nog steeds onderwijzen, prediken, dienen, bidden, aanbidden en een belangrijke rol in de kerk spelen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat wordt er met “de man van één vrouw” (1 Timoteüs 3:2) bedoeld? Kan een man die voorheen gescheiden is als dominee, ouderling of diaken dienen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries