settings icon
share icon
Vraag

Wat is de liefde van Christus?

Antwoord


De term “liefde van Christus” verwijst, in tegenstelling tot de “liefde voor Christus”, naar de liefde die Hij voor de mensen heeft. Zijn liefde kan kort omschreven worden als Zijn bereidheid om voor onze bestwil te handelen, in het bijzonder om te voorzien in onze grootste behoeften, ondanks dat Hij daarvoor alles moest opofferen en wij zulke liefde absoluut niet verdiend hadden.

Hoewel Christus Jezus, omdat Hij van nature God is, al bestond vanaf het begin der tijden met God de Vader (Johannes 1:1) en de Heilige Geest, verliet Hij vrijwillig Zijn troon (Johannes 1:1-14) om mens te worden. Dit deed Hij om de straf te ondergaan voor onze zonden, zodat wij niet zelf gedurende alle eeuwigheid voor onze schuld hoeven te boeten in de vuurpoel (Openbaring 20:11-15). Omdat de zonden van de mensheid betaald zijn door onze zondevrije Verlosser Jezus Christus, kan God, die rechtvaardig en heilig is, nu onze zonden vergeven wanneer we de verzoening van Christus aanvaarden als onze eigen (Romeinen 3:21-26). Daarom blijkt de liefde van Christus uit het feit dat Hij Zijn zetel in de hemel verliet, waar Hij aanbeden en vereerd werd zoals Hem toekwam, om als mens op aarde te komen. Daar zou Hij bespot, verraden, geslagen en gekruisigd worden om de straf voor onze zonden te dragen, en uit de doden te verrijzen op de derde dag. Hij vond onze behoefte aan een Verlosser van onze zonden en de bijbehorende straf belangrijker dan Zijn eigen welbevinden en leven (Filippenzen 2:3-8).

Soms geven mensen vrijwillig hun leven voor een ander die zij daartoe waardig achten – een vriend, een familielid, andere “goede” mensen – maar de liefde van Christus gaat verder. De liefde van Christus strekt zich uit tot mensen die die liefde absoluut niet waard zijn. Hij nam vrijwillig de straf op zich van mensen die Hem folterden, Hem haatten, tegen Hem in opstand kwamen en niets om Hem gaven: degenen die Zijn liefde het minst verdienden (Romeinen 5:6-8). Hij bracht het grootst mogelijke offer voor mensen die dat het minst verdienden! Daarom is opoffering de essentie van Goddelijke liefde, ook wel agapè-liefde genoemd. Dit is liefde zoals God die heeft; niet zoals de mensen hebben (Matteüs 5:43-48).

Deze liefde voor ons die Hij op het kruis liet zien is slechts het begin. Wanneer we ons vertrouwen in Hem stellen als onze Verlosser, maakt Hij ons tot Gods kinderen, mede-erfgenamen met Hem! Hij komt in ons wonen door middel van de Heilige Geest, en belooft dat Hij ons nooit zal afvallen en nooit zal verlaten (Hebreeën 13:5). Dus hebben wij een liefhebbende metgezel voor het leven. En wat we ook doormaken, Hij is daar, en Zijn liefde is altijd beschikbaar voor ons (Romeinen 8:35). Maar terwijl Hij terecht heerst als welwillende Koning in de hemel, moeten wij Hem in ons leven ook de positie geven die Hij verdient: die van Meester en niet slechts van metgezel. Pas dan zullen we het leven ervaren zoals Hij voor ogen had, en leven in de volheid van Zijn liefde (Johannes 10:10).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de liefde van Christus?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries