settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over karma?

Antwoord


Karma is een theologische opvatting die voorkomt in het Boeddhistische en Hindoeïstische geloof. Het is het idee dat jouw levenswijze de kwaliteit bepaalt van het leven dat je zult hebben na reïncarnatie (dat betekent: opnieuw geboren worden in een nieuw aards lichaam). Als je onzelfzuchtig, goedmoedig en heilig bent tijdens dit leven, zul je beloond worden door gereïncarneerd te worden in een prettig leven. Wanneer je echter een leven leidt dat vol egoïsme en slechtheid is, zul je gereïncarneerd worden in een leven dat beduidend minder plezierig is. Met andere woorden, je oogst in het volgende leven wat je zaait in je huidige leven. Karma is gebaseerd op het theologische geloof in reïncarnatie. De Bijbel wijst het idee van reïncarnatie af en erkent het begrip “karma”daarom niet.

Hebreeën 9:27 zegt: “Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel.” Dit Bijbelvers verduidelijkt twee belangrijke dingen die voor Christenen de mogelijkheid van reïncarnatie en karma tenietdoen. Ten eerste geeft het vers aan dat wij “voorbestemd zijn om eens te sterven”, hetgeen inhoudt dat mensen slechts één keer geboren worden en één keer sterven. Er is geen eindeloze cyclus van leven, dood en wedergeboorte, zoals wel een diepgewortelde gedachte in de reïncarnatietheorie is. Ten tweede zegt het vers dat wij na de dood geoordeeld worden, hetgeen betekent dat er geen tweede kans is op een beter leven zoals bij reïncarnatie en karma het geval is. Je krijgt één leven en één kans om dit te leven volgens Gods plan, en dat is dat.

De Bijbel heeft het vaak over oogsten en zaaien. In Job 4:8 staat: “Ik heb gezien: wie onrecht ploegt, wie rampspoed zaait, zal het ook oogsten.” Volgens Psalm 126:5 zullen “zij die in tranen zaaien, oogsten met gejuich.” En Lucas 12:24 zegt: “Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels!” In elk van deze voorbeelden, zoals ook in andere teksten waarin gesproken wordt over oogsten en zaaien, worden de beloningen voor hoe je leeft plaats in dit leven ontvangen - niet in een volgend leven. Het is een kwestie van het hier en nu, en de voorbeelden maken duidelijk dat de vruchten die je plukt in overeenstemming zullen zijn met wat je verricht hebt. Bovendien is wat je zaait in dit leven van invloed op je beloning of straf in het hiernamaals.

Dat hiernamaals is echter geen wedergeboorte of een reïncarnatie in een ander lichaam hier op aarde. Het is ofwel eeuwig lijden in de hel (Matteüs 25:46) of eeuwig leven in de hemel tezamen met Jezus, die gestorven is opdat wij eeuwig met Hem zouden leven. Hier moeten we ons op richten tijdens ons leven op aarde. De apostel Paulus schreef in Galaten 6:8-9: “Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.”

Tenslotte moeten we altijd onthouden dat het de dood van Jezus op het kruis was waardoor wij eeuwig leven kunnen oogsten, en dat het geloof in Jezus ons dit eeuwige leven schenkt. Efeziërs 2:8-9 luidt: “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.” Daaraan zien wij dat de begrippen reïncarnatie en karma niet in overeenstemming zijn met wat de Bijbel vertelt over leven, dood, en het zaaien en oogsten van eeuwig leven.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over karma?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries