settings icon
share icon
Vraag

Wat zegt de Bijbel over jaloezie?

Antwoord


Wanneer we het woord “jaloers” gebruiken, doen we dat om tot uitdrukking te brengen dat we afgunstig zijn op iemand die iets heeft wat wij niet hebben. Dit type jaloezie is een zonde en past niet bij een Christen. Het toont juist aan dat we nog steeds beheerst worden door onze eigen begeerte (1 Korintiërs 3:3). Galaten 5:26 zegt: “Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.”

De Bijbel leert ons dat we de perfecte liefde moeten tonen zoals God die voor ons heeft. “De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan” (1 Korintiërs 13:4-5). Hoe meer we ons richten op onszelf en onze eigen wensen, hoe minder we ons op God kunnen focussen. Wanneer we onze harten laten verharden voor de waarheid, kunnen we ons niet tot Jezus richten en Hem toestaan om ons te genezen (Matteüs 13:15). Maar wanneer we ons laten sturen door de Heilige Geest, zal Hij in ons de vrucht van onze verlossing teweegbrengen, die bestaat uit liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23).

Jaloers zijn betekent dat we niet tevreden zijn met wat God ons gegeven heeft. De Bijbel leert ons tevreden te zijn met wat we hebben, want God zal ons nooit afvallen en ons nooit verlaten (Hebreeën 13:5). Teneinde afgunst tegen te gaan, moeten we meer zoals Jezus worden en minder als onszelf. We kunnen Hem leren kennen door Bijbelstudie, gebed en door om te gaan met ervaren medegelovigen. Wanneer we leren om anderen te dienen in plaats van onszelf, beginnen onze harten te veranderen. “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is” (Romeinen 12:2).

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat zegt de Bijbel over jaloezie?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries