settings icon
share icon
Vraag

Wat is de de hypostatische vereniging? Hoe kon Jezus tegelijkertijd zowel God als mens zijn?

Antwoord


De hypostatische vereniging is de term die gebruikt wordt om te beschrijven hoe God de Zoon, Jezus Christus, een menselijke gedaante aannam, maar toch tegelijkertijd volledig God bleef. Jezus was altijd al God geweest (Johannes 8:58; 10:30), maar tijdens de incarnatie nam Jezus een menselijke vorm aan – Hij werd een menselijk wezen (Johannes 1:14). De toevoeging van de menselijke aard aan de Goddelijke aard is Jezus, de Godmens. Dit is de hypostatische vereniging, Jezus Christus, één Persoon, volledig God en volledig mens.

Deze twee aspecten van Jezus, menselijk en Goddelijk, zijn onafscheidelijk. Jezus zal voor altijd de Godmens zijn, volledig God en volledig mens, twee verschillende naturen in één Persoon. De menselijkheid en de Goddelijkheid van Jezus zijn niet gemengd, maar verenigd zonder de afzonderlijke identiteiten te verliezen. Jezus ging soms te werk binnen de begrenzingen van de mensheid (Johannes 4:6; 19:28) en soms in de macht van Zijn Godheid (Johannes 11:43; Matteüs 14:18-21). In beide gevallen kwamen de daden van Jezus voort uit Zijn ene Persoonlijkheid. Jezus had twee naturen, maar was slechts één persoon of persoonlijkheid.

De leer van de hypostatische vereniging is een poging om uit te leggen hoe Jezus tegelijkertijd zowel God als mens kon zijn. Maar uiteindelijk is het een doctrine die wij nooit volledig zullen kunnen begrijpen. Het is voor ons onmogelijk om volledig te bevatten hoe God te werk gaat. Wij zijn beperkte menselijke wezens en kunnen niet verwachten dat wij een oneindige God kunnen begrijpen. Jezus is Gods Zoon omdat Hij door de Heilige Geest werd verwekt (Lucas 1:35). Maar dat betekent niet dat Jezus niet bestond voordat Hij verwekt werd. Jezus heeft altijd al bestaan (Johannes 8:58; 10:30). Toen Jezus verwekt werd, werd Hij een menselijk wezen, naast het feit dat Hij al God was (Johannes 1:1,14).

Jezus is zowel God als mens. Jezus is altijd God geweest, maar Hij werd pas een menselijk wezen toen Hij in Maria werd verwekt. Jezus werd een menselijk wezen zodat Hij zich met onze beproevingen kon identificeren (Hebreeën 2:18), maar nog belangrijker zodat Hij aan het kruis kon sterven om de straf voor onze zonden te betalen (Filippenzen 2:5-11). Samengevat leert de hypostatische vereniging ons dat Jezus volledig menselijk én volledig Goddelijk is, dat er geen vermenging of verzwakking van één van deze naturen bestaat, en dat Hij voor eeuwig één verenigd Persoon is.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de de hypostatische vereniging? Hoe kon Jezus tegelijkertijd zowel God als mens zijn?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries