settings icon
share icon
Vraag

Je huwelijk laten standhouden – wat is de sleutel?

Antwoord


De Apostel Paulus zegt dat de vrouw zo lang als haar man in leven is aan hem “gebonden” is. “Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij sterft is zij van deze verplichting ontslagen” (Romeinen 7:2). Het principe dat we hier leren kennen is dat iemand moet sterven voordat deze verbintenis ontbonden is. Dit is Gods standpunt en dit komt veel te vaak niet overeen met de hedendaagse realiteit van het huwelijk. In onze moderne maatschappij eindigt ongeveer 35% van alle huwelijken in een echtscheiding. Dat betekent dat meer dan een derde van alle stellen die zeggen “tot de dood ons scheidt” zich hier niet aan houden.

De vraag is dus: wat kan een getrouwd stel doen om ervoor te zorgen dat hun huwelijk zal standhouden “tot de dood ons scheidt”? Het eerste en belangrijkste onderdeel hiervan is een gehoorzaamheid aan God en aan Zijn Woord. Dit is een principe dat al in het leven van kracht zou moeten zijn vóórdat de man en de vrouw met elkaar trouwen en dus nog ongebonden zijn. God zegt: “Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?” (Amos 3:3, NBG51 vertaling). Voor de wedergeboren gelovige betekent dit dat hij of zij geen intieme relatie moet beginnen met iemand die zelf geen gelovige is. "Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?" (2 Korintiërs 6:14). Als dit principe gevolgd zou worden, dan zou er later in het huwelijk veel pijn en hartzeer kunnen worden voorkomen.

Een ander principe dat de levensduur van een huwelijk ten goede kan komen is dat de man God moet gehoorzamen en zijn vrouw moet liefhebben, haar moet eren en haar moet beschermen zoals hij met zijn eigen lichaam zou doen (Efeziërs 5:25-31). De keerzijde is dat ook de vrouw gehoorzaam aan God moet zijn en het gezag van haar echtgenoot moet erkennen “als dat van de Heer” (Efeziërs 5:22). Het huwelijk tussen een man en een vrouw is een geestelijke voorstelling van de relatie tussen Christus en de kerk. Christus gaf Zichzelf op voor de kerk. Hij houdt van de kerk en eert en beschermt deze als Zijn “bruid” (Openbaring 19:7-9).

Toen God het eerste huwelijk tussen Eva en Adam instelde, werd Eva uit Adams eigen vlees en gebeente gemaakt (Genesis 2:23) en werden zij “één lichaam” (Genesis 2:24). Dat is een idee dat in onze moderne samenleving verloren is gegaan. Een lichaam worden betekent meer dan een lichamelijke vereniging. Het betekent ook een vereniging van de geest en de ziel om zo samen een eenheid te vormen. Deze relatie gaat veel verder dan een sensuele of emotionele aantrekkingskracht en strekt zich uit tot in het domein van een “geestelijke eenheid” die alleen bereikt kan worden als beide partners zich aan God en aan elkaar overgeven. Dit is een relatie die niet kan bestaan uit “ik en mijn”, maar uit “wij en onze”. Dit is een van de geheimen van een huwelijk dat standhoudt. Het in stand houden van een huwelijk tot het moment waarop de ene of de andere partner overlijdt is iets wat voor beide partners een prioriteit moet zijn. Het versterken van je verticale relatie met God helpt je al een heel eind op weg als je ervan verzekerd wil zijn dat je horizontale relatie als man en vrouw een blijvende relatie zal zijn en dat deze een relatie zal zijn die ook God zal verheerlijken.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Je huwelijk laten standhouden – wat is de sleutel?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries