settings icon
share icon
Vraag

Vraagt God van Christenen dat zij de Sabbat vieren?

Antwoord


In Kolossenzen 2:17 verklaart de apostel Paulus: "Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus." Ook Romeinen 14:5 stelt: "De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen." Deze geschriften maken duidelijk dat voor de Christen de Sabbatviering een kwestie is van geestelijke vrijheid, dus geen opdracht van God. Het vieren van de Sabbat is een kwestie waarvan elke Christen zelf overtuigd moet zijn in haar/zijn eigen geest.

In de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen waren de Christenen overwegend Joden. Op het moment dat de heidenen het geschenk van verlossing door Jezus Christus begonnen te ontvangen stonden de Joodse Christenen voor een dilemma. Welke aspecten van de Mozaïsche wet en de Joodse traditie moeten worden gehoorzaamd door de niet-Joodse Christenen? De apostelen bespraken de kwestie in de raad in Jeruzalem (Handelingen 15). De beslissing was: "Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf." (Handelingen 15:19-20). De apostelen vonden dat het houden van de Sabbat niet een van de opdrachten was die aan de heidense Christenen moest worden opgelegd. Het is ondenkbaar dat de apostelen het houden van de Sabbat niet in de Bijbel zouden hebben opgenomen als God die opdracht gegeven zou hebben.

Een veel voorkomende fout in het debat over de Sabbat is het idee dat de Sabbat de dag van aanbidding was. Bepaalde groeperingen, zoals de Zevende-dags Adventisten, menen dat God vereist dat de kerkdienst zal worden gehouden op zaterdag, de Sabbat. Dat is niet wat het sabbatsgebod was. De Sabbat opdracht was om geen werk op de Sabbatdag te doen (Exodus 20:8-11). Nergens in de Bijbel wordt gesteld dat de Sabbat de dag van aanbidding is. Het is wel zo dat Joden in het Oude Testament, Nieuwe Testament, en in onze huidige tijd de zaterdag als de dag van aanbidding gebruiken, maar dat is niet de essentie van het Sabbatsgebod. In het boek Handelingen, wanneer er op Sabbat vergaderd werd, was dat altijd een bijeenkomst van Joden.

Wanneer ontmoetten de eerste Christenen elkaar? Handelingen 2:46-47 geeft ons het antwoord: "Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden."

Als er een bepaalde dag was waarop Christenen elkaar regelmatig ontmoetten, was het de eerste dag van de week (onze zondag), niet de sabbat (onze zaterdag), zie Handelingen 20:7 en ook 1 Korinthiërs 16:2.

Is er iets mis met aanbidding op zaterdag, de Joodse sabbat? Absoluut niet! We moeten God elke dag aanbidden, niet alleen op zaterdag of zondag! Veel kerken hebben tegenwoordig zowel zaterdag- als zondagdiensten. Er is vrijheid in Christus (Romeinen 8:21, 2 Cor.3:17, Galaten 5:1) Als er een Christen is die niet op zaterdag wil werken om zo een sabbat te kunnen houden, dan moet hij dat zeker niet doen. (Romeinen 14:5). Wel moeten degenen die ervoor kiezen om Sabbat te houden degenen die dat niet doen niet veroordelen (Kolossenzen 2:16). Verder hebben degenen die de sabbat niet houden de verantwoordelijkheid om geen struikelblok te vormen voor degenen die de sabbat wel vieren (1 Korintiërs 8:9). Galaten 5:13-15 vat de hele kwestie als volgt samen: "Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.' Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden."

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Vraagt God van Christenen dat zij de Sabbat vieren?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries