settings icon
share icon
Vraag

Is het mogelijk om een homoseksuele christen te zijn?

Antwoord


“Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.” (1 Korinthe 6:9-10 HSV). Er is een neiging om homoseksualiteit te verklaren tot de ergste van alle zonden. Hoewel het bijbels gezien onmiskenbaar is dat homoseksualiteit immoreel en onnatuurlijk is (Romeinen 1:26-27), beschrijft de Bijbel homoseksualiteit in geen enkel opzicht als een onvergeeflijke zonde. De Bijbel leert ook niet dat homoseksualiteit een zonde is waar christenen nooit tegen zullen strijden.

Misschien is dat het sleutelwoord in de vraag of het mogelijk is om een homoseksuele christen te zijn: “strijden tegen”. Het is mogelijk voor een christen om te worstelen met homoseksuele verleidingen. Veel homoseksuelen die christen worden hebben blijvende worstelingen met homoseksuele gevoelens en verlangens. Sommige nadrukkelijk heteroseksuele mannen en vrouwen hebben op enig moment in hun leven een “vonk” van homoseksuele interesse ervaren. Of deze verlangens en verleidingen wel of niet bestaan, bepaalt niet of iemand een christen is. De Bijbel is duidelijk dat geen enkele christen zondeloos is (1 Johannes 1:8,10). Hoewel de specifieke zonde/ verleiding verschilt van de ene christen tot de andere, worstelen alle christenen met zonde, en alle christenen falen soms in die strijd (1 Korintiërs 10:13).

Wat het leven van een christen onderscheidt van het leven van een niet-christen, is de strijd tegen de zonde. Het christelijke leven is een voortgaande reis van het overwinnen van de “werken van het vlees” (Galaten 5:19-21 HSV) en het toestaan van Gods Geest om de “vrucht van de Geest” voort te brengen (Galaten 5:22-23 HSV). Ja, christenen zondigen, soms verschrikkelijk. Helaas zijn christenen soms niet te onderscheiden van niet-christenen. Een ware christen zal echter altijd berouw hebben, zal uiteindelijk altijd terugkeren naar God en zal altijd de strijd tegen de zonde hervatten. Maar de Bijbel geeft geen ondersteuning voor het idee dat iemand, die zich voortdurend en onberouwvol bezighoudt met zonde, inderdaad een christen kan zijn. Zie 1 Korinthe 6:11: “Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.”

1 Korinthe 6:9-10 is een opsomming van zonden die, als iemand zich hier voortdurend aan overgeeft, vaststellen dat een persoon niet is verlost – geen christen is. Vaak wordt homoseksualiteit uit deze lijst gepikt. Als iemand worstelt met homoseksuele verleidingen, wordt die persoon verondersteld niet gered te zijn. Als een persoon zich daadwerkelijk bezighoudt met homoseksuele daden, wordt zonder twijfel gedacht dat die persoon niet gered is. Dezelfde veronderstellingen worden echter niet gemaakt, in ieder geval niet met dezelfde nadruk, met betrekking tot andere zonden in de lijst: ontucht (seks voor het huwelijk), afgoderij, overspel, diefstal, hebzucht, alcoholisme, kwaadspreken en bedrog. Het is bijvoorbeeld inconsistent om degenen die schuldig zijn aan seks voor het huwelijk tot “ongehoorzame christenen” te verklaren, terwijl homoseksuelen definitief tot niet-christenen worden verklaard.

Is het mogelijk om een homoseksuele christen te zijn? Als de uitdrukking “homoseksuele christen” verwijst naar een persoon die strijd tegen homoseksuele verlangens en verleidingen – dan ja, een “homoseksuele christen zijn” is mogelijk. “Homoseksuele christen” is echter niet de juiste beschrijving voor zo iemand, omdat hij/zij niet homoseksueel wenst te zijn en strijd tegen de verleidingen. Zo iemand is geen “homoseksuele christen”, maar is gewoon een worstelende christen, net zoals er christenen zijn die worstelen met ontucht, liegen en stelen. Als de uitdrukking “homoseksuele christen” verwijst naar een persoon die actief, voortdurend en onberouwvol een homoseksuele levensstijl leeft – nee, dan is het niet mogelijk voor zo iemand om werkelijk een christen te zijn.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Is het mogelijk om een homoseksuele christen te zijn?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries