settings icon
share icon
Vraag

Wat is het Onze Vader? Moeten wij dit gebed bidden?

Antwoord


Het Onze Vader is een gebed dat Jezus Zijn discipelen leerde in Matteüs 6:9-13 en Lucas 11:2-4. Matteüs 6:9-13 zegt: “Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.” Veel mensen hebben denken dat het Onze Vader een gebed is dat we woord voor woord zouden moeten opzeggen, maar dat is niet zo. Sommige mensen gebruiken het Onze Vader welhaast alsof het een magische formule zou zijn, alsof de woorden zelf de een of andere macht of invloed op God zouden kunnen uitoefenen.

De Bijbel leert ons het tegenovergestelde. Wanneer we bidden is God veel meer in onze harten geïnteresseerd dan in onze woorden. Matteüs 6:6 leert ons het volgende: “Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.” Matteüs 6:7 gaat vervolgens verder: “Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.” In onze gebeden moeten we onze harten aan God uitstorten (Filippenzen 4:6-7), niet gewoonweg uit het hoofd geleerde woorden voor God opzeggen.

In plaats daarvan moet het Onze Vader als een voorbeeld worden gezien; het is een patroon voor onze gebeden. Het Onze Vader leert ons hoe te bidden. Het geeft ons de “ingrediënten“ die een gebed zou moeten bevatten. Dit kan als volgt worden geanalyseerd. “Onze Vader in de hemel“ leert ons tot wie we moeten bidden: de Vader. “Laat uw naam geheiligd worden“ vertelt ons dat we God horen te aanbidden en Hem moeten prijzen, omdat Hij is wie Hij is. De zin “laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel“ is een herinnering aan het feit dat wij moeten bidden voor Gods plan voor onze levens en voor de wereld, niet ons eigen plan. We moeten bidden dat Gods wil uitgevoerd zal worden, niet onze eigen verlangens. We worden aangemoedigd om God te vragen om in onze behoeften te voorzien, door Hem te vragen om ons “vandaag het brood te geven dat wij nodig hebben“. “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was“ herinnert ons eraan dat we onze zonden aan God moeten bekennen en ons hiervan moeten afkeren – en dat we vervolgens ook anderen moeten vergeven zoals God ons heeft vergeven. De conclusie van het gebed: “En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad“ is een pleidooi voor hulp om onze zonden te overwinnen en een verzoek om bescherming tegen de aanvallen van de duivel.

Het Onze Vader is dus geen gebed dat we uit het hoofd hoeven te leren en voor God hoeven op te zeggen. Het is slechts een voorbeeld van hoe we zouden moeten bidden. Is er iets mis mee als je het Onze Vader uit je hoofd leert? Natuurlijk niet! Is er iets mis mee als we tot God bidden door middel van het Onze Vader? Niet als je hart werkelijk achter de woorden staat die je bidt. Vergeet niet dat God, wanneer we tot Hem bidden, veel meer geïnteresseerd is in onze gemeenschap met Hem en in onze oprechte pogingen om onze harten tot Hem te laten spreken dan in de specifieke woorden die we hiervoor gebruiken. Filippenzen 4:6-7 verkondigt: “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.”

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is het Onze Vader? Moeten wij dit gebed bidden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries