settings icon
share icon

Het boek Psalmen

Auteur: De korte beschrijvingen die de psalmen inleiden vermelden David als de auteur in 73 gevallen. Davids persoonlijkheid en identiteit hebben duidelijk hun stempel gedrukt op veel van deze psalmen. Hoewel duidelijk is dat David een groot aantal van de afzonderlijke psalmen geschreven heeft, is hij beslist niet de schrijver van de hele verzameling. Twee van de psalmen (72 en 127) worden toegeschreven aan Salomo, Davids zoon en opvolger. Psalm 90 is een gebed dat aan Mozes toegekend wordt. Een andere verzameling van twaalf psalmen (50 en 73—83) wordt toegeschreven aan de familie van Asaf. De zonen van Korach schreven elf psalmen (42, 44-49, 84-85,87-88). Psalm 88 wordt toegeschreven aan Heman, terwijl de Ezrachiet Etan Psalm 89 geschreven zou hebben. Met uitzondering van Salomo en Mozes zijn deze auteurs allemaal priesters of Levieten die verantwoordelijk waren voor het verzorgen van muziek voor de erediensten in het heiligdom gedurende Davids heerschappij. Vijftig psalmen vermelden geen specifieke naam van de auteur.

Datering: Uit nauwkeurig onderzoek naar het auteurschap en de onderwerpen van de psalmen zelf blijkt dat ze gedurende een periode van meerdere eeuwen geschreven zijn. De oudste psalm in de verzameling is waarschijnlijk het gebed van Mozes (Psalm 90); een overpeinzing over de kwetsbaarheid van de mens vergeleken met de eeuwigheid van God. De jongste psalm is waarschijnlijk 137, een klaaglied dat duidelijk geschreven is in de periode waarin de Hebreeën in gevangenschap van de Chaldeeën leefden, van ongeveer 586 tot 538 voor Christus.

Het is duidelijk dat de 150 afzonderlijke psalmen door vele verschillende mensen tijdens een duizendjarige periode in Israëls geschiedenis geschreven zijn. Kort nadat de ballingschap in ca. 537 vóór Christus ten einde kwam, moeten ze door een onbekende redacteur zijn samengevoegd in hun huidige vorm.

Doelstelling: Het boek Psalmen is het omvangrijkste Bijbelboek, met 150 individuele psalmen. Het hoort ook tot de meeste gevarieerde boeken, omdat de psalmen gaan over onderwerpen als God en Zijn schepping, oorlog, verering, wijsheid, zonde en kwaad, oordeel, rechtvaardigheid en de komst van de Messias.

Belangrijkste verzen: “De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen.” (Psalm 19:2)

"Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, zij hebben mijn handen en voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Zij kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel." (Psalm 22:17-19)

"De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets." (Psalm 23:1)

"Erken de HEER, o goden, erken de HEER, zijn macht en majesteit, erken de HEER, de majesteit van zijn naam, buig u voor de HEER in zijn heilige glorie." (Psalm 29:1-2)

"Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig." (Psalm 51:12)

"Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER, gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart" (Psalm 119:1-2)

Beknopte samenvatting: Het boek Psalmen is een verzameling gebeden, gedichten en lofzangen die de gedachten van de lezer op God richten middels lofprijzingen en aanbidding. Delen van dit boek werden gebruikt als loflied tijdens de erediensten in het vroegere Israël. Het muzikale erfgoed van de psalmen wordt aangetoond in de naam van het boek. Die naam is afgeleid van een Grieks woord dat "een lied dat gezongen wordt onder begeleiding van een muziekinstrument" betekent.

Voorafschaduwingen: Gods voorziening van een Verlosser voor Zijn volk is een terugkerend thema in de Psalmen. Profetische afbeeldingen van de Messias zijn zichtbaar in vele psalmen. Psalm 2:1-12 verbeeldt de triomf en het koninkrijk van de Messias. Psalm 16:8-11 voorafschaduwt Zijn dood en opstanding. Psalm 22 toont ons het lijden van de Verlosser op het kruis en geeft gedetailleerde profetische beschrijvingen over de kruisiging, die allemaal volledig tot vervulling gebracht zijn. De glorie van de Messias en Zijn bruid wordt geëtaleerd in Psalm 45:7-8, terwijl Psalmen 72:6-17, 89:4-38, 110:1-7 en 132:12-18 de glorie en universaliteit van Zijn rijk tonen.

Praktische toepassing: Zingen is een van de gevolgen van een vervulling met de Geest of het Woord van Christus. De psalmen zijn het “liedboek” van de vroege kerk en weerspiegelen de nieuwe waarheid in Christus.

God is dezelfde Heer in alle psalmen. Maar wij reageren op Hem op verschillende manieren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden in ons leven. Hoe fantastisch is de God die wij aanbidden, zegt de psalmschrijver; een God die hoog boven onze menselijke ervaringen uittorent maar ook dichtbij genoeg is om aan te raken en met ons mee te lopen op onze levensweg.

We kunnen al onze gevoelens bij God brengen — ongeacht hoe negatief of vol beklag ze zijn — en kunnen er gerust op zijn dat Hij ons zal horen en begrijpen. De psalmschrijver leert ons dat het meest oprechte gebed van allemaal een hulproep is op momenten dat we ons door problemen in het leven overweldigd voelen.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek Psalmen
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries