settings icon
share icon

Het boek Jona

Auteur: Jona 1:1 benoemt de profeet Jona specifiek als de auteur van het boek Jona.

Datering: Het boek Jona is waarschijnlijk geschreven tussen 793 en 758 voor Christus.

Doelstelling: Ongehoorzaamheid en wedergeboorte zijn de belangrijkste thema’s in dit boek. Jona’s ervaring in de buik van de walvis verschaft hem een unieke mogelijkheid om een unieke verlossing te beleven, doordat hij tot inkeer komt tijdens deze al net zo unieke ‘retraite’. Zijn aanvankelijke ongehoorzaamheid leidt niet alleen tot zijn persoonlijke wedergeboorte, maar ook tot die van de Ninevieten. Velen beschouwen de wedergeboorte die Jona naar Nineve brengt als een van de grootste evangelische werken aller tijden.

Belangrijkste verzen: "En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER..." (Jona 1:3)

"De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis." (Jona 2:1)

"‘In mijn nood roep ik de HEER aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp – u hoort mijn stem!" (Jona 2:3)

"Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet." (Jona 3:10)

Beknopte samenvatting: Door angst en trots vlucht Jona weg van God. Hij wil niet naar Nineve gaan om tot het volk te prediken over berouw, zoals hem door God opgedragen is, omdat hij meent dat deze mensen zijn vijanden zijn. Hij is er van overtuigd dat God Zijn dreigement om de stad te verwoesten niet zal uitvoeren. In plaats van naar Nineve te gaan, gaat hij aan boord van een schip dat naar Tarsis vaart, wat in de tegenovergestelde richting is. Vanwege een razende storm werpt de bemanning al snel het lot en komt tot de conclusie dat Jona de oorzaak van het probleem is. Ze gooien hem overboord en hij wordt verzwolgen door een grote vis. Hij zit drie dagen en drie nachten in de buik van de vis; krijgt berouw over zijn zonde tegenover God en de vis braakt hem uit op droog land (je mag je afvragen waarom hij er zo lang voor nodig had om tot inkeer te komen). Jona legt dan de 500 mijl lange reis af naar Nineve en neemt het volk mee in een grote wedergeboorte. Maar wanneer de stad tot inkeer komt, is de profeet ontevreden (gaat zelfs zitten mokken) in plaats van dankbaar te zijn. Jona leert echter zijn les wanneer God een windvlaag, een wonderboom en een worm gebruikt om hem te leren dat Hij genadig is.

Voorafschaduwingen: Dat Jona een beeld van Christus is, blijkt uit Jezus’ eigen woorden. In Matteüs 12:40-41 verklaart Jezus dat Hij hetzelfde aantal dagen in het binnenste van de aarde zal zijn als Jona in de buik van de walvis was. Hij vervolgt met de uitspraak dat de Ninevieten tot inkeer kwamen bij het horen van Jona’s prediking, maar dat de farizeeën en Schriftgeleerden die Jezus afwezen, Iemand afwezen die veel groter is dan Jona. Op dezelfde manier waarop Jona aan de Ninevieten de waarheid van God over berouw en verlossing bracht, bracht Jezus dezelfde boodschap (Jona 2:9; Johannes 14:6) van verlossing van en door God alleen (Romeinen 11:36).

Praktische toepassing: We kunnen ons niet voor God verbergen. Wat Hij middels ons wil volbrengen zal gebeuren, ondanks al onze tegenwerpingen en al ons getreuzel. Efeziërs 2:10 herinnert ons er aan dat Hij plannen met ons heeft en er op zal toezien dat wij ons aan die plannen conformeren. En het zou veel makkelijker zijn als wij, anders dan Jona, ons meteen aan Hem zouden onderwerpen!

Gods liefde uit zich in Zijn toegankelijkheid voor allen, ongeacht onze sociale status, onze nationaliteit of ons ras. Het kostenloze aanbod van het Evangelie is voor alle mensen in alle tijden. Het is onze taak als Christenen om de middelen te zijn waarmee God de wereld vertelt over dit aanbod, en om ons te verheugen over de verlossing van anderen. Dit is een ervaring die God met ons wil delen: niet jaloers zijn of haatdragend jegens mensen die tot Christus komen op het laatste moment, of die onder heel andere omstandigheden tot Christus komen dan wij zelf.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek Jona
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries