settings icon
share icon

Het boek Job

Auteur: Het boek Job vermeldt niet specifiek wie de auteur ervan is. De meest waarschijnlijke kandidaten zijn Job, Elihu, Mozes en Salomo.

Datering: Wanneer het boek Job geschreven is, hangt af van wie het boek Job geschreven heeft. Als Mozes de auteur was, zou het boek gedateerd kunnen worden op ca. 1440 voor Christus. Als Salomo de schrijver was, zou het boek rond 950 voor Christus geschreven zijn. Omdat we niet weten wie de auteur is, kunnen we niet weten wanneer het geschreven is.

Doelstelling: Het boek Job helpt ons om het volgende te begrijpen: Satan kan ons niet treffen met financiële en lichamelijke verwoesting tenzij dat met toestemming van God gebeurt. God heeft de macht om te bepalen wat Satan wel en niet kan doen. Het ligt buiten ons menselijke begrip om het “waarom” achter al het lijden in de wereld te bevatten. Slechteriken zullen hun verdiende loon krijgen, maar we kunnen onze manier van leven niet altijd de schuld geven van lijden en zonde. Lijden krijgt soms toegang tot ons leven om de ziel te reinigen, testen, onderrichten of versterken. God blijft voldoende, en Hij verdient en vraagt onze liefde en verering in alle omstandigheden van het leven.

Belangrijkste verzen: "In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk, hij had ontzag voor God en meed het kwaad." (Job 1:1)

"En hij zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen." (Job 1:21)

"En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei: ‘Wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand?’” (Job 38:1-2)

"Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil." Job 42:5-6

Beknopte samenvatting: Het boek begint met een hemels tafereel waarin Satan Job probeert aan te klagen bij God. Hij benadrukt dat Job God alleen dient omdat God hem beschermt, en wil Gods toestemming om Jobs geloof en trouw te beproeven. God geeft Zijn toestemming, maar alleen binnen bepaalde grenzen. Waarom lijden de rechtvaardigen? Deze vraag wordt gesteld nadat Job zijn gezin, zijn rijkdom en zijn gezondheid kwijtraakt. Drie vrienden van Job, Elifaz, Bildad en Sofar, komen hem “troosten” en bespreken de verpletterende reeks tragedies die hem getroffen hebben. Zij houden vol dat zijn lijden een straf is voor zonden die hij in zijn leven begaan heeft. Job blijft echter aan God toegewijd door alle moeilijkheden heen en betoogt dat zijn leven niet zondig is geweest. Een vierde man, Elihu, zegt tegen Job dat hij zich moet vernederen en zich moet onderwerpen aan Gods gebruik van beproevingen om zijn leven te reinigen. Uiteindelijk stelt Job vragen over God Zelf en leert hij waardevolle lessen over de soevereiniteit van God en de noodzaak om volledig op de Heer te vertrouwen. Dan worden Jobs gezondheid, geluk en welvaart weer hersteld; zelfs nog overvloediger dan voorheen.

Voorafschaduwingen: Terwijl Job nadacht over de oorzaak van zijn ellende, kwamen er drie vragen in hem op die allemaal alleen maar beantwoord kunnen worden in onze Heer Jezus Christus. Deze vragen komen aan de orde in hoofdstuk 14. Eerst vraagt Job in vers 4: " Kan een mens tot reinheid brengen wat onrein is? Nee, dat kan hij niet!" Jobs vraag komt voort uit een hart dat erkent dat het onmogelijk God kan behagen of in Zijn ogen gerechtvaardigd kan worden. God is heilig; wij zijn dat niet. Daarom bestaat er een enorme kloof tussen de mens en God, veroorzaakt door zonde. Maar het antwoord op Jobs angstige vraag wordt gevonden in Jezus Christus. Hij heeft de prijs voor onze zonden betaald en heeft de zonde ingewisseld voor Zijn rechtvaardigheid, waarmee hij ons in Gods ogen aanvaardbaar maakt (Hebreeën 10:14; Kolossenzen 1:21-23; 2 Korintiërs 5:17).

Jobs tweede vraag: "Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer; geeft een mens de geest, waar is hij gebleven?" (Vs. 10) is ook een vraag over eeuwigheid en leven en dood, die alleen in Christus beantwoord kan worden. Met Christus is het antwoord op de vraag “waar is hij?”: hij heeft een eeuwig leven in de hemel. Zonder Christus is het antwoord: een eeuwigheid in “uiterste duisternis” waar men “jammert en knarsetandt.” (Matteüs 25:30).

Jobs derde vraag, die in vers 14 staat, is: “Als een mens sterft – kan hij dan herleven?” Wederom wordt het antwoord gevonden in Christus. Inderdaad zullen wij opnieuw leven als wij in Hem zijn. “En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’” (1 Korintiërs 15:54-55).

Praktische toepassing: Het boek Job herinnert ons er aan dat er achter de schermen een "kosmisch conflict" gaande is waar wij doorgaans niets van af weten. Vaak vragen wij ons af waarom God iets toestaat, en wij stellen vragen over of twijfelen aan Gods goedheid zonder dat we het hele plaatje zien. Het boek Job leert ons dat wij God moeten vertrouwen onder alle omstandigheden. We moeten God vertrouwen, niet alleen ALS we het niet begrijpen, maar OMDAT we het niet begrijpen. De auteur van Psalm 18 leert ons: “Gods weg is volmaakt” (Psalm 18:30). Wanneer Gods wegen “volmaakt” zijn, dan kunnen we er op vertrouwen dat alles wat Hij doet — en alles wat Hij toestaat — ook volmaakt is. Dat is naar ons idee misschien niet mogelijk, maar ons denken is niet Gods denken. Het is waar dat we niet kunnen verwachten dat we Zijn gedachten volledig begrijpen, zoals Hij ons in herinnering roept: “Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen — spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.” (Jesaja 55:8-9). Desondanks is onze verantwoordelijkheid aan God dat wij Hem gehoorzamen, Hem vertrouwen en ons onderwerpen aan Zijn wil, of we die begrijpen of niet.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek Job
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries