settings icon
share icon

Het boek Micha

Auteur: De schrijver van het boek Micha was de profeet Micha (Micha 1:1).

Datering: Het boek Micha is waarschijnlijk geschreven tussen 735 en 700 voor Christus.

Doelstelling: De boodschap van het boek Micha is een complexe mengeling van oordeel en hoop. Enerzijds kondigen de profetieën oordeel over Israël aan vanwege sociale onrechtvaardigheden, corrupt leiderschap en afgoderij, en de verwachting was dat dit oordeel uiteindelijk zou leiden tot de verwoesting van Samaria en Jeruzalem. Aan de andere kant verkondigt het boek niet slechts het herstel van het land, maar ook de verandering en geestvervoering van Israël en Jeruzalem. Maar de boodschappen van hoop en onheil hoeven niet tegenstrijdig te zijn, omdat herstel en hervorming pas na een oordeel kunnen plaatsvinden.

Belangrijkste verzen: "Luister, volken, allemaal, hoor, aarde en wie haar bewonen, hoe God, de HEER, tegen jullie getuigen zal vanuit zijn heilige tempel." (Micha 1:2)

"Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer." (Micha 5:1)

"Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God." (Micha 6:8)

"Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee." (Micha 7:18-19)

Beknopte samenvatting: De profeet veroordeelt de heersers, priesters en profeten van Israël die het volk uitbuiten en misleiden. Vanwege hun daden zal Jeruzalem verwoest worden. De profeet Micha verkondigt de verlossing van de mensen die van Jeruzalem naar Babylon zullen gaan, en besluit met een vermaning aan het adres van Jeruzalem om de volken die zich tegen haar verzameld hebben, te vernietigen. De volmaakte heerser om het volk te verdedigen zou uit Bethlehem komen, en de profeet verkondigt de triomf van het restant van Jakobs volk. Hij voorziet een dag waarop de Heer het volk zal zuiveren van afgoderij en het vertrouwen op militaire macht. De profeet geeft een krachtige en kernachtige samenvatting van de eisen die de Heer stelt aan rechtvaardigheid en trouw, en kondigt een oordeel aan over allen die Omri en Achab volgden. Het boek besluit met een profetische liturgie die deels ook een klaagzang is. Israël biecht zijn zonden op en wordt verzekerd van verlossing dankzij de machtige daden van de Heer.

Voorafschaduwingen: Micha 5:2 is een Messiaanse profetie die geciteerd werd door de wijzen die zochten naar de koning die in Bethlehem geboren was (Matteüs 2:6). Omdat deze Oosterse koningen bekend waren met de Hebreeuwse Schrift, wisten ze dat uit het kleine dorpje Bethlehem de Vredevorst zou voortkomen, het Licht van de wereld. Micha’s boodschap van zonde, berouw en herstel vindt haar ultieme vervulling in Jezus Christus, die het middel tot verzoening voor onze zonden is (Romeinen 3:24-25) en de enige weg naar God (Johannes 14:6).

Praktische toepassing: God geeft waarschuwingen zodat we niet onder Zijn wraak hoeven te lijden. Oordeel volgt zeker als Gods waarschuwingen in de wind geslagen worden en Zijn voorziening voor zonde in het offer van Zijn Zoon verworpen wordt. Wie in Christus gelooft, zal door God getuchtigd worden – niet omdat Hij ons haat maar omdat Hij van ons houdt. Hij weet dat zonde vernietigt en Hij wil dat wij volkomen zijn. Deze volkomenheid, de belofte van herstel, valt ten deel aan allen die aan Hem gehoorzaam blijven.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Het boek Micha
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries