settings icon
share icon
Vraag

Wat is het Oordeel voor de Grote Witte Troon?

Antwoord


Het Oordeel voor de Grote Witte Troon kan gevonden worden in Openbaring 20:11-15 en is het laatste oordeel voordat de verlorenen in de vuurpoel zullen worden geworpen (dit is de plaats waar de eeuwige bestraffing zal plaatsvinden, beter bekend als de hel). We weten uit Openbaring 20:7-15 dat dit oordeel zal plaatsvinden na het millennium en nadat Satan, het beest en de valse profeet in de vuurpoel zijn geworpen (Openbaring 20:7-10). De boeken die worden geopend (Openbaring 20:12) bevatten de verslagen over de daden van alle mensen, goed of kwaad, omdat God alles weet wat er ooit gedaan, gezegd of gedacht is; en Hij zal iedereen in overeenstemming met zijn daden en gedachten belonen of bestraffen (Psalm 28:4; Psalm 62:12-13; Romeinen 2:6; Openbaring 2:23; Openbaring 18:6; Openbaring 22:12).

Op dit moment zal ook een ander boek worden geopend. Dit is het “boek van het leven” (Openbaring 20:12), het boek dat zal bepalen of een mens het eeuwige leven met God zal erven of een eeuwige bestraffing in de vuurpoel zal ontvangen. Hoewel Christenen verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden, worden zij in Christus vergeven en waren hun namen “vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven geschreven” (Openbaring 17:8). We weten ook uit de Schriftteksten dat Jezus in dit oordeel “de doden naar hun daden” zal beoordelen (Openbaring 20:12) en dat elk mens die “niet in het boek van het leven blijkt te staan” in de vuurpoel zal worden geworpen (Openbaring 20:15).

Het feit dat er voor alle mensen een laatste oordeel zal plaatsvinden, voor zowel gelovigen als ongelovigen, wordt in een groot aantal passages in de Schrift duidelijk bevestigd. Elk individueel mens zal ooit voor Christus staan en naar zijn daden worden beoordeeld. Hoewel het zeer duidelijk is dat de Grote Witte Troon het laatste oordeel van Christus is, zijn Christenen het er niet over eens hoe dit samenhangt met de andere oordelen die in de Bijbel worden vermeld en wie er nu precies voor de Grote Witte Troon zullen worden veroordeeld.

Veel Christenen geloven dat er volgens de Bijbel drie verschillende oordelen zullen plaatsvinden. De eerste is het oordeel over de “schapen en de bokken” of een oordeel over de “volken” zoals in Matteüs 25:31-36 kan worden gevonden. Zij geloven dat dit oordeel na de verdrukking zal plaatsvinden, maar vóór het millennium, en dat dit zal bepalen wie het duizendjarige koninkrijk zal mogen binnentreden. Het tweede oordeel is een oordeel over de daden van de gelovigen, die vaak de “rechterstoel [bema-zetel] van Christus” wordt genoemd (2 Korintiërs 5:10); op dat moment zullen Christenen in verschillende mate beloningen ontvangen voor hun daden en hun dienstbaarheid aan God. Het derde oordeel is het oordeel voor de “Grote Witte Troon” aan het einde van het millennium (Openbaring 20:11-15); dit is het oordeel van de ongelovigen waarin zij naar hun daden worden beoordeeld en tot een eeuwige bestraffing in de vuurpoel worden veroordeeld.

Andere Christenen geloven dat al deze oordelen, uit Matteüs 25:31-36; 2 Korintiërs 5:10 en Openbaring 20:11-15, over hetzelfde laatste oordeel spreken, niet over drie verschillende oordelen. Deze mensen geloven dus dat zowel gelovigen als ongelovigen tijdens het oordeel voor de “Grote Witte Troon” in Openbaring 20:11-15 zullen worden beoordeeld. De mensen wier namen in het “boek van het leven” staan zullen dan naar hun daden worden beoordeeld; er zal bepaald worden welke beloningen (of verlies aan beloningen) zij zullen ontvangen. En de mensen wier namen niet in het “boek van het leven” staan zullen dan eveneens naar hun daden worden beoordeeld, maar nu zal bepaald worden welke straf zij in de vuurpoel zullen ontvangen. Christenen die dit standpunt aanhangen geloven dat Matteüs 25:31-46 gewoon een andere beschrijving is van het oordeel voor de “Grote Witte Troon”. Zij wijzen erop dat het resultaat van dit oordeel gelijk is aan het resultaat van het oordeel voor de “Grote Witte Troon” in Openbaring 20:11-15. De “schapen” (gelovigen) gaan het eeuwige leven binnen, terwijl de “bokken” (ongelovigen) een “eeuwige bestraffing” te wachten staat (Matteüs 25:46).

Hoe je het oordeel voor de “Grote Witte Troon” ook bekijkt, het is belangrijk om nooit uit het oog te verliezen wat de drie belangrijkste feiten zijn over het komende oordeel of de komende oordelen. (1) Dat Jezus Christus de rechter zal zijn. (2) Dat alle ongelovigen door Christus veroordeeld zullen worden en dat zij bestraft zullen worden op basis van hun daden. De Bijbel stelt zeer duidelijk dat de ongelovige hardleers is en niet tot inkeer wil komen, dat hierdoor de straf “op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert alleen maar zwaarder wordt” (Romeinen 2:5) en dat God “ieder mens naar zijn daden” beoordeelt (Romeinen 2:6). (3) Dat gelovigen eveneens door Christus zullen worden beoordeeld, maar omdat de rechtschapenheid van Christus aan hen is toegeschreven en hun namen in het “boek van het leven” zijn geschreven, zullen zij naar hun daden beloond worden. Romeinen 14:10-12 vertelt ons zeer duidelijk dat we “allen voor Gods rechterstoel komen te staan” en dat “ieder van ons zich dus tegenover God zal moeten verantwoorden”.

De Bijbel is er ongetwijfeld heel duidelijk over dat alle mensen, gelovigen net zozeer als ongelovigen, ooit voor Christus zullen staan om te worden beoordeeld/veroordeeld. Maar het goede nieuws voor de gelovigen is dat ons oordeel niet zal bepalen of we in de vuurpoel worden gegooid, omdat die kwestie werd afgehandeld toen wij het evangelie aanvaardden en “kinderen van God” werden. Mensen die werkelijk gered zijn hebben hun voordeel gehaald uit die glorieuze “uitwisseling”, toen onze zonden aan Christus werden toegerekend en Zijn rechtschapenheid aan ons werd toegerekend. Hoewel onze verlossing in Christus is veiliggesteld, moeten we ons nog steeds allemaal tegenover God verantwoorden (Romeinen 14:12) en moeten we ernaar streven om alles wat we doen voor de glorie van God te doen (1 Korintiërs 10:31).

English


Terug naar Nederlandse home page
Wat is het Oordeel voor de Grote Witte Troon?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries