settings icon
share icon
Vraag

Wat is de glorie of heerlijkheid van God?

Antwoord


De glorie, of heerlijkheid, van God is de luister van Zijn Geest. Het is geen esthetische schoonheid of materiële schittering, maar de schoonheid die uitstraalt van Zijn persoonlijkheid, vanuit alles wat Hij is. In Jakobus 1:9-10 wordt de rijke opgedragen om “zich te beroemen in zijn nederige staat”. Het woord “beroemen” betekent eigenlijk “zich verheugen” of “zijn glorie vinden”. Deze glorie is dan geen glorie die bestaat uit rijkdom, macht of uiterlijke schoonheid. Deze glorie kan de mens bekronen en de aarde vullen. Deze glorie bestaat in de mens en in de aarde, maar is niet van henzelf; deze glorie is van God. De glorie van de mens is de schoonheid van zijn geest. Die glorie is feilbaar en zal uiteindelijk verdwijnen, en is daarom vernederend - zoals dit vers aangeeft. Maar de glorie van God, die zich manifesteert in al Zijn eigenschappen samen, verdwijnt nooit. Deze glorie is eeuwig.

Jesaja 43:7 zegt dat God ons gemaakt heeft omwille van Zijn glorie. In samenhang met de andere verzen kan gezegd worden dat de mens God "verheerlijkt" (“glorie brengt”) omdat Gods heerlijkheid gezien kan worden in dingen als liefde, muziek, heldendom enzovoorts. Deze dingen horen bij God, en worden door ons gedragen in "aarden vaten" (2 Korintiërs 4:7). Wij zijn de vaten die Zijn glorie "bevatten". Alle dingen die wij kunnen en zijn, vinden hun oorsprong in Hem. God communiceert met de natuur op dezelfde manier. De natuur toont Zijn glorie. Zijn glorie wordt door de stoffelijke wereld op vele manieren aan ons besef geopenbaard, en vaak op verschillende manieren aan verschillende mensen. De een wordt overweldigd bij het zien van bergen; een ander houdt misschien van de schoonheid van de zee. Maar wat daar in beide gevallen achter zit (Gods glorie) spreekt beide mensen aan en verbindt hen met God. Op deze manier kan God Zich aan iedereen tonen, ongeacht hun ras, afkomst of locatie. Zoals Psalm 19:1-4 zegt: "De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld."

Psalm 73:24 noemt de hemel zelf "heerlijkheid". Vroeger spraken Christenen vaak over de dood als "de opname in de heerlijkheid", een begrip dat ontleend is aan deze Psalm. Wanneer de Christen sterft, zal hij opgenomen worden in Gods aanwezigheid, en zal hij in Zijn aanwezigheid vanzelfsprekend omgeven worden door Gods glorie. We zullen naar de plaats gebracht worden waar Gods schoonheid letterlijk woont; de schoonheid van Zijn Geest zal daar zijn, want Hij zal daar zijn. Nogmaals: de schoonheid van Zijn Geest (ofwel de essentie van Wie Hij is) is Zijn "heerlijkheid" (glorie). Op die plek zal Zijn heerlijkheid niet via de mens of de natuur komen, maar zal deze duidelijk waargenomen kunnen worden, zoals 1 Korintiërs 13:12 zegt: "Nu immers kijken we door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben."

In de menselijke/aardse zin van het woord, is glorie een schoonheid of levendigheid die verbonden is aan de stoffelijke aarde (Psalm 37:20, Psalm 49:18) en in die zin vervaagt glorie. Maar de reden dat glorie vervaagt, is dat stoffelijke zaken niet voor eeuwig zijn. Ze sterven en verdorren, maar de glorie die in hen is behoort toe aan God, en keert naar Hem terug wanneer dood of verderf het stoffelijke wegneemt. Denk aan de eerdergenoemde rijke man. Het vers zegt: "De rijke moet zich beroemen op zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan." Wat betekent dit? Dit vers vermaant de rijke om zich te realiseren dat zijn rijkdom en macht en pracht van God komen, en dat hij zich in nederigheid moet realiseren dat God hem heeft gemaakt wat hij is, en dat God hem alles heeft gegeven wat hij bezit. En de wetenschap dat hij voorbij zal gaan als het gras, is wat hem tot het besef zal brengen dat God Degene is van wie de eer komt. Gods glorie is de bron, de oorsprong waar alle kleinere heerlijkheden vandaan stromen.

Omdat God de enige is door wie heerlijkheid ontstaat, zal Hij niet toelaten dat mensen denken dat glorie afkomstig is van de mens zelf, van afgoden of de natuur. In Jesaja 42:8 zien we een voorbeeld van Gods afgunst ten aanzien van Zijn heerlijkheid. Over deze jaloezie vanwege Zijn eigen glorie spreekt Paulus in Romeinen 1:21-25, wanneer hij het heeft over de manieren waarop mensen de schepping aanbidden in plaats van de Schepper. Met andere woorden: zij keken naar het voorwerp dat Gods glorie liet zien, en in plaats van God daarvoor de eer te geven, aanbaden zij dat dier of die boom of mens alsof de schoonheid daarvan er ook uit voortkwam. Dit is de kern van afgoderij en komt vaak voor. Iedereen die ooit geleefd heeft, heeft die fout wel eens gemaakt op enig moment. We hebben allemaal de glorie van God wel eens “verwisseld” met de “glorie van de mens”.

Dit is de fout die veel mensen blijven maken: vertrouwen op aardse dingen, aardse relaties, hun eigen kracht of talenten of schoonheid, of de goedheid die zij in anderen zien. Maar wanneer deze dingen vergaan en tekortschieten zoals ze onvermijdelijk zullen doen (omdat ze slechts tijdelijke dragers van de grotere glorie zijn), wanhopen deze mensen. Wat we ons allemaal moeten realiseren is dat Gods heerlijkheid constant is, en tijdens ons leven zullen we daar her en der uitingen van herkennen, in die persoon of dat bos, of in een verhaal over liefde of heldendaden, fictie of non-fictie, of ons eigen persoonlijke leven. Maar uiteindelijk komt alles terug bij God. En de enige weg naar God is door Zijn Zoon, Jezus Christus. De ware bron van alle schoonheid vinden wij in Hem, in de hemel, als we in Christus zijn. Niets zal voor ons verloren gaan. Alle dingen die tijdens het leven verbleekten, zullen we in Hem weer vinden.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Wat is de glorie of heerlijkheid van God?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries