settings icon
share icon
Vraag

Waarom geeft God de gevallen engelen geen kans om tot inkeer te komen?

Antwoord


De Bijbel spreekt niet specifiek of gevallen engelen een kans krijgen om tot inkeer te komen, maar we kunnen hierover wel enig inzicht krijgen als we kijken naar wat de Bijbel wél zegt. Ten eerste was Satan (Lucifer) een van de hoogste engelen, misschien wel de allerhoogste (Ezechiël 28:14). Lucifer – en alle engelen – verkeerden voortdurend in Gods aanwezigheid en kenden de glorie van God. Daarom hadden zij geen enkel excuus voor hun opstand tegen God en voor het feit dat zij zich van Hem afkeerden. Zij werden niet in verleiding gebracht. Lucifer en de andere engelen rebelleerden tegen God ondanks dat zij wisten wat het allergrootste kwaad was.

Ten tweede maakte God geen reddingsplan voor engelen zoals Hij dat wel gedaan heeft voor de mensheid. De val van het menselijk ras maakte een verzoeningsoffer voor de zonde noodzakelijk, en God voorzag in dat offer in de Persoon van Jezus Christus. In Zijn barmhartigheid kocht God het menselijk ras vrij, en bracht glorie aan Zichzelf.

Zo’n offer stond niet op de planning voor de engelen. God noemde de engelen die trouw aan Hem bleven ook Zijn “uitverkoren engelen” (1 Timoteüs 5:21). We weten van de Bijbelse doctrine van uitverkiezing dat degenen die door God verkozen worden voor verlossing, gered zullen worden, en niets kan hen scheiden van Gods liefde (Romeinen 8:38-39). De engelen die in opstand kwamen waren duidelijk geen “uitverkoren engelen” van God.

Tot slot geeft de Bijbel ons geen reden om te denken dat engelen tot inkeer zouden komen, zelfs als God hen daarvoor de kans gaf (1 Petrus 5:8). De gevallen engelen lijken volledig toegewijd aan het tegenwerken van God en het aanvallen van Gods volk. De Bijbel zegt dat de strengheid van Gods oordeel afhangt van de mate van kennis die iemand bezit (Lukas 12:48). De gevallen engelen, met de grote kennis die zij hadden, verdienen Gods toorn dus ten zeerste.English


Terug naar Nederlandse home page
Waarom geeft God de gevallen engelen geen kans om tot inkeer te komen?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries