settings icon
share icon
Vraag

Kan een man die getrouwd is met een gescheiden vrouw een leidinggevende functie in de kerk bekleden?

Antwoord


Lees voor meer achtergrondinformatie ons artikel “Wat wordt er met “de man van één vrouw” (1 Timoteüs 3:2) bedoeld?” Hoewel de kwalificatie “man van één vrouw” in sommige gevallen een gescheiden en hertrouwde man ongeschikt kan maken voor een leidende functie in de kerk, ligt deze vraag nog moeilijker ten aanzien van een getrouwde man die zelf nooit gescheiden is geweest, maar getrouwd is met een vrouw die wel al eerder gescheiden is. Hier wordt in de Schrift niets specifieks over gezegd, maar er zijn wel Bijbelse principes die toegepast kunnen worden.

1 Timoteüs 3:11 is in dit verband een interessant vers. Het is niet duidelijk of dit vers verwijst naar de echtgenotes van diakens of naar vrouwelijke diakens (diakonessen). De uitleg dat het gaat om “de echtgenotes van diakens” lijkt meer waarschijnlijk, omdat het lastig zou zijn voor Paulus om kwalificaties te noemen voor diakens in verzen 3:8-10 en 3:12-13, als hij daar tussendoor iets zou zeggen over diakonessen. Met dit in het achterhoofd is het belangrijk om op te merken dat er geen “vrouw van één echtgenoot”-kwalificatie wordt gegeven voor de echtgenotes van diakens. Er is ook geen vereiste om “onberispelijk” of “onbesproken” te zijn, maar zij moeten zich “waardig gedragen, ze mogen niet kwaadspreken en moeten sober en in alles betrouwbaar zijn” (1 Timoteüs 3:11).

Bij de gestelde vraag spelen veel aspecten. Was de betreffende vrouw de onschuldige partij in een huwelijk met een overspelige of gewelddadige man? Was de vrouw een Christen toen de scheiding plaatsvond? Veroorzaakt de ex-man van de vrouw nog steeds problemen of conflicten? Elk van deze vragen moet in overweging genomen worden. Maar uiteindelijk komt het aan op de kwalificatie van “onbesproken/onberispelijk” die vereist wordt van opzieners en diakens. Leidt het feit dat de vrouw gescheiden is tot een slecht getuigenis binnen de kerkgemeenschap? Kan de potentiële kerkleider oprecht gezien worden als een vroom man, die respect waardig is en als voorbeeld kan dienen voor zijn volgelingen?

Deze vraag lijkt niet algemeen beantwoord te kunnen worden. Er zijn simpelweg te veel factoren bij betrokken. Een kerk die een dergelijke kwestie op haar pad vindt moet de situatie in gebed onderzoeken en zo goed mogelijk proberen te onderscheiden of de potentiële leider als “onbesproken” beschouwd kan worden. Als er geen mogelijke schade voor het getuigenis van de kerk voorzien wordt, dan kan een man die getrouwd is met een gescheiden vrouw in aanmerking genomen worden voor een leidinggevende functie in de kerk.

EnglishTerug naar Nederlandse home page

Kan een man die getrouwd is met een gescheiden vrouw een leidinggevende functie in de kerk bekleden?
Deel deze pagina: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries